FoU resurser

 

Valmet har över 400 medarbetare inom FoU runt om i världen och cirka 1 400 skyddade uppfinningar. Den årliga utgiften för FoU uppgår till cirka 65 miljoner euro. 

Valmets egna FoU-center och pilotmaskiner utgör ryggraden i vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Sammanlagt har vi 16 FoU-center och pilotanläggningar i Finland, Sverige och Portugal.

Vårt forsknings- och utvecklingsarbete kompletteras av en nära samverkan med ett nätverk av världledande forskningsanläggningar och universitet t.ex. Aalto universitetet, Jyväskylä universitetet, Tammerfors tekniska universitet, Åbo akademi och VTT i Finland, Chalmers, KTH, Uppsala universitet, Umeå universitet, Mitt universitetet och Innventia i Sverige, SINTEF i Norge, Universidade Federal de Viçosa och Universidade Federal de Santa Catarina i Brasilien, och Asian Institute of Technology AIT i Thailand.  

En stor del av vår teknikutveckling sker i samarbete med våra kunder och leverantörer, som också har möjlighet att genomföra sina pilotprojekt i Valmets pilotmaskiner.

16 centers.jpg