Fokusområden

 

Avancerad och konkurrenskraftig teknik och service
Valmets forsknings- och utvecklingsarbete är för närvarande fokuserat på kostnadseffektiva, modulariserade och standardiserade lösningar med rätt teknikomfattning. Lösningarna ökar exempelvis energi-, vatten- och råmaterialeffektiviteten och sänker kundernas investeringskostnader. Ett utmärkt exempel på detta är OptiConcept M, ett modulariserat pappers- och kartongmaskinkoncept för mellansegmentet.

Råmaterial-, vatten- och energieffektivitet
Valmet strävar ständigt efter att utveckla nya tekniska lösningar, service- och underhållsutbud som förbättrar prestanda och konkurrenskraft i kundens befintliga produktionslinjer under hela livslängden.

Effektivitet är en av hörnstenarna vid framtagandet av en ny produktionslinje eller ett kraftverk.


Tekniker för omvandling av biomassa
Utvecklingsarbetet inom affärsområdet Pulp and Energy har fokuserat på kostnadseffektiva och hållbara lösningar för stora och mellanstora massabruk samt för tillväxtområden som produktion av dissolvingmassa. Inom pannteknik är målen att minska miljöpåverkan, öka effektiviteten, sänka kostnaderna och bredda produktportföljen inom bränslehantering.

Inom omvandling av biomassa ligger fokus i Valmets forsknings- och utvecklingsarbete på användningen av biomassa i energiproduktion och som råvara för slutprodukter. Målet är att möjliggöra nya intäktsflöden för våra kunder och skapa miljömässigt hållbara lösningar.

De senaste tre åren har Valmet introducerat ett flertal nya tekniker på marknaden, inklusive LignoBoostTM för ligninseparation, en pyrolyslösning för produktion av bio-olja, samt en förgasare för fast biomassa och avfall. Samtliga av dessa tekniker demonstreras i fullstora fabriker eller på kunders pilotanläggningar. Valmet har dessutom kunnat tillämpa sin befintliga teknik på andra generationens etanolproduktion.

Biobränslen och biomaterial

Biobränslen och biomaterial

Produkter för miljövänlig och kostnadseffektiv omvandling av förnybar biomassa till förädlade bränslen och biomaterial.