Vad innehåller utbildningen?

Varmt välkommen på utbildning!

Valmets kurs Certifierad pannoperatör är en online självstudieutbildning som riktar sig till operatörer som vill testa, underhålla eller förbättra sina kunskaper inför certifiering enligt AFS 2017:3.

Utbildningen omfattar de kompetenskrav som AFS 2017:3 ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” ställer.

Målgruppen för vår webbkurs är operatör/underhållspersonal som arbetar med drift, övervakning och underhåll av pannor. Därtill behövs erfarenhet som motsvarar minst ett års arbete som operatör för att klara certifikatstestet.

Kursen kompletteras gärna med en av våra pannkurser för en fördjupad utbildning.

Vi beräknar effektiv utbildningstid till ca 8 timmar, men som med fördel sprids ut över flera dagar med tid för repetition.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper inom AFS 2017:3 regelverk. Den beskriver även grundläggande om pannanläggningars design, utrustning och funktioner, samt tar upp säkerhet och riskhantering.

 • Kategorier, klasser, certifiering
  • Hur pannor och anordningar delas in i kategorier och klasser och vilka kunskapskrav som ställs på ansvariga operatörer
 • Tillsyn, övervakning och kontroll
  • Anläggningsägarens ansvar och krav som ställs vid tillsyn, övervakning och kontroll
 • Principer och enheter
  • Internationella standardenheter och storheter
  • Grundläggande principer för termodynamik, värmeöverföring och fasomvandling
 • Pannan och dess huvudkomponenter
  • Tryckbärande huvudkomponenter
  • Rökgasrenings-, bränsle- och askhanteringssystem
  • Vattenrörspannor (soda- & FB-pannor)
  • Eldrörs-, elektrod-, el-, genomströmnings-, låd- och sektions-pannor
 • Övervaknings- och säkerhetsutrustning
  • Förreglingar och larm
  • Övervaknings- och säkerhetssystem
  • Risker och åtgärder
 • Risker med bränslen, start, drift och stopp
  • Risker vid drift och pannstopp
  • Ackumulerad restvärme
  • Egenskaper hos ånga, vatten och olja vid höga temperaturer
  • Allmänna risker i anläggningen
  • Risker med olika bränslen
  • Materialskador

I kurspaketet ingår en valbar pannkurs

Beroende på din anläggning kan du välja mellan någon av följande kurser:

 • CFB-panna
 • BFB-panna
 • Sodapanna
 • Rosterpanna

Kurserna behandlar pannornas design och utrustning, funktioner och processer.

     

Vill du testa vår demokurs redan idag?Hur går certifieringen till?

Certifiering sker genom ett teoretiskt certifieringsprov hos ett ackrediterat organ utsett av Swedac. Enligt AFS 2017:3 ska en pannoperatör per skiftlag vara certifierad.

Testa din kunskapsnivå

Alla delavsnitt avslutas med övningsfrågor, och när dessa är avklarade, repeteras kunskapen i ett längre sluttest. Skulle du inte klara panncertifieringstestet första gången, återvänd till kursen och repetera inför nästa försök! Våra kurslicenser är giltiga i ett år.

     


Utbildning när som helst, var som helst

Valmet Online Learning

Registrera dig för gratis trial >>

Vill du veta mer?

Kontakta våra utbildningsexperter idag.

För att lära dig ytterligare om vad vi har att erbjuda för kompetensutveckling besök www.valmet.com/learningservices