Valmet IQ

Local courses - organized by training team from Finland


@ Kysy lisää ja ilmoittaudu

Valmet IQ Operointi

Kesto 0,5 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssi käsittää Valmet IQ -laadunohjausjärjestelmän käyttöliittymän yleisimmät toiminnot: laatumittaukset, tuotantotiedot, laatusäädöt ja lajinvaihto. Opiskelu tapahtuu Valmet DNA -prosessisimulaattorin avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja hallitsee laadunohjausnäyttöjen ja laatusäätöjen perusoperoinnit sekä Valmet IQ Scannerin käytön.

Lataa esite

Valmet IQ Peruskurssi

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Peruskurssi luo yleiskuvan Valmet IQ laadunsäätöjärjestelmän (QCS) rakenteesta ja toiminnoista. Kurssi kattaa kaikki Valmet IQ:n osa-alueet; mittaukset, säädöt sekä profiloivat toimilaitteet. Kurssilla esitellään Valmet IQ:n käyttämät mittaus- ja säätöratkaisut sekä tutustutaan Valmet IQ:n käyttöliittymään ja operointiperiaatteisiin demolaitteiston avulla. Laatusäätöjärjestelmän ylläpidon perusnäkökohdat selvitetään.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö tuntee Valmet IQ laadunsäätöjärjestelmän rakenteen, toiminnot ja käyttömahdollisuudet sekä omaa muiden Valmet IQ -kurssien vaatimat perustiedot.

Lataa esite

Valmet IQ Laatumittausten kunnossapito

Kesto 4 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla perehdytään Valmet IQ -laatumittausten rakenteeseen, toimintaan ja kunnossapitoon. Kurssilla käsitellään Valmet IQ Scanner -mittapalkit sekä tyypillisimmät anturit (neliöpaino, tuhka, kosteus, paksuus). Käytännön harjoitusten avulla perehdytään laitteiston toimintaan, vikadiagnostiikkaan ja kunnossapitotyökalujen käyttöön. Harjoitukset tehdään toimivalla mittalaitteistolla, mikä käsittää seuraavat anturit: Valmet IQ Basis Weight, Valmet IQ Web Moisture sekä Valmet IQ Web Caliper.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja pystyy ylläpitämään Valmet IQ -mittausjärjestelmää ja hoitamaan järjestelmän ennakoivan huollon. Hän osaa paikallistaa viat ja pystyy vaihtamaan viallisen laiteyksikön. Lisäksi hän osaa tulkita huoltonäyttöjä sekä käyttää järjestelmän kunnossapitotyökaluja.

Lataa esite

Valmet IQ MD Controls

Kesto 4 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käsitellään paperikoneen konesuuntaisen Valmet IQ MD Controls -monimuuttujasäädön teoria, säätöalgoritmit ja viritysperiaatteet. Säätösovelluksiin tutustutaan Valmet DNA:ssa toimivien MD-simulaattorien avulla. Tämä mahdollistaa viritysnäyttöjen ja virityksen tehokkaan opiskelun. Kurssi käsittää kaikki Valmet IQ MD Controls -peruskomponentit: kuivapainon, paperituhkan, perälaatikon tuhkan, viiraveden sakeuden sekä kosteuden säädöt. Kurssiin sisältyvät lisäksi Valmet DNA:n alatason säätimet ja PID-säätimen viritys.mittalaitteistolla, mikä käsittää seuraavat anturit: Valmet IQ Basis Weight, Valmet IQ Web Moisture sekä Valmet IQ Web Caliper.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö ymmärtää Valmet profiilisäätöjen rakenteen sekä omaa Valmet IQ CD Controls -säätösovelluksen ylläpitoon tarvittavat perustiedot.

Lataa esite

Valmet IQ CD Controls

Kesto 4 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla perehdytään profiilisäätöjen teoriaan ja Valmet IQ CD Controls -profiilisääöratkaisuun sekä tutustutaan säätöjen viritykseen ja ylläpitoon Valmet DNA -prosessisimulaattorin avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö ymmärtää Valmet profiilisäätöjen rakenteen sekä omaa Valmet IQ CD Controls -säätösovelluksen ylläpitoon tarvittavat perustiedot.

Lataa esite

Valmet IQ Värinmittaus ja -säätö

Kesto 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla tutustutaan väriteorian perusteisiin ja käsitellään Valmet IQ:n värinmittaukseen ja -säätöön käyttämät ratkaisut. Valmet IQ Web Color Measurement -värimittariin perehdytään toimivan mittausjärjestelmän avulla. Myös värimittauksen dynaamisen korrelaation laskentasovellus (AutoCalibration) käsitellään. Valmet IQ Color MD Control -värisäädön toimintaan ja parametrointiin perehdytään Valmet DNA -prosessisimulaattorin avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö tuntee värimittauksen peruskäsitteet ja ymmärtää Valmet IQ:n värimittauksen ja värisäädön toimintaperiaatteet.

Lataa esite

Valmet IQ -analysointityökalut (Analysis Tools)

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla perehdytään Valmet IQ -laatusäätöjärjestelmän tarjoamiin analyysimahdollisuuksiin kone- ja poikkisuuntaisten vaihteluiden havaitsemiseksi. Valmet IQ -mittapalkin traversointiominaisuudet sekä niiden asettelumahdollisuudet käsitellään osana kurssia.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö tuntee Valmet IQ - mittajärjestelmän traversointimahdollisuudet sekä ymmärtää Valmet IQ -laatusäätöjärjestelmän stabiilisuusanalyysiin ja MD/CD-erotteluun käyttämät menetelmät.

Lataa esite

Global courses Check courses here- organized by all training teams

Quality Management

Save fibers, chemicals & energy. Increase the competitiveness of the entire value chain from pulp, board, paper, tissue, and nonwoven making to final converted end products.