Information system

Local courses

- organized by training team from Finland
@ Kysy lisää ja ilmoittaudu

Valmet DNA Report -operointikurssi

Kesto 1 päivä (kaksi 4 tunnin käyttökurssijaksoa), max 2 x 6 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi asiakkaan oman Valmet DNA Report -ympäristön rakenne, perustoiminnot ja sovellusten operointi. Kurssi toteutetaan asiakkaan tiloissa asiakkaan omilla työkaluilla ja räätälöidään asiakkaan käytössä olevien Valmet DNA Report -sovellusten mukaiseksi.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö hallitsee laitoksen omien Valmet DNA Report -sovellusten käytön perusteet.

Lataa esite

Valmet DNA Report -peruskurssi

Kesto 2 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla annetaan yleiskuva Valmet DNA -informaatiojärjestelmän rakenteesta, toiminnoista ja operoinnista. Kurssilla tutustutaan Infon käyttöliittymään ja sen operointiperiaatteisiin. Ylläpidon ja käyttöliittymän luonnin perusnäkökohdat selvitetään.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö tuntee Valmet DNA -informaatiojärjestelmän rakenteen, toiminnot ja käyttömahdollisuudet.

Lataa esite

Valmet DNA Historian -ylläpitokurssi

Kesto 3 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi informaatiojärjestelmän (Valmet DNA Historian) laitteistot, käyttöjärjestelmä ja konfigurointityökalut. Lisäksi perehdytään järjestelmän ylläpitoon, kunnonvalvontaan ja varmistuksiin.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö hallitsee yleiset järjestelmän ylläpitoon, huoltoon ja varmistuksiin kuuluvat tehtävät.

Lataa esite

Valmet DNA Report -sovellussuunnittelukurssi

Kesto 3 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA Report -sovellussuunnittelun vaiheet sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin. Luodaan Valmet DNA Report -raportteja eri metodein, luodaan prosessilaskentoja sekä käydään läpi Excel datahakuja.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy tuottamaan tehtaalle raportteja ja laskentoja.

Lataa esite

 

 

 

Global courses Check courses here- organized by all training teams