HIMA -liityntä

Local courses

- organized by training team from Finland
@ Kysy lisää ja ilmoittaudu

Valmet DNA HIMA -peruskurssi

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmän liityntä HIMA-turvalogiikkajärjestelmään. Tutustutaan laitteisto- ja sovellusosuuden toteutustapaan, diagnostiikkaan ja ohjelmiston rakenteeseen.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilöllä on yleisnäkemys Valmet DNA automaatiojärjestelmän liitynnästä HIMA-turvalogiikkajärjestelmään.

Lataa esite

Valmet DNA HIMA-huoltokurssi

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmän liityntä HIMA-turvalogiikkajärjestelmään. Perehdytään laitteisto- ja sovellusosuuden toteutustapaan, diagnostiikkaan ja ohjelmiston rakenteeseen. Käytännön harjoitustehtävien avulla perehdytään tyypillisten suojaustoimintojen toteutukseen, force-editorin käyttöön sekä vianetsintään.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy paikallistamaan vian ja vaihtamaan viallisen laiteyksikön. Hän pystyy myös lukemaan sovellusohjelmistoja ja koestamaan suojaustoimintoja.

Lataa esite

Valmet DNA HIMA-suunnittelukurssi

Kesto 2 päivää, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käydään läpi Valmet DNA -automaatiojärjestelmään liittyvän HIMA-turvalogiikkajärjestelmän sovellussuunnittelun vaiheet sekä tutustutaan suunnittelun perustyökaluihin. Sovellusohjelman rakenteeseen ja toimilohkojen väliseen kommunikointiin perehdytään esimerkkien avulla. Harjoitustehtävinä suunnitellaan suojaustoimintoja sekä ladataan ne HIMA-turvalogiikkajärjestelmään online-työkalun avulla.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö pystyy tekemään yksinkertaisia sovellusohjelmamuutoksia ja koestamaan suojaustoimintoja.

Lataa esite 

Global courses

Check courses here- organized by all training teams