Condition monitoring

Local courses

- organized by training team from Finland
@ Kysy lisää ja ilmoittaudu

Valmet DNA Machine Monitoring

Kesto 2 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssi sisältää värähtelymittauksilla totetutetun kunnonvalvonnan perusteet sekä Valmet DNA Machine Monitoring -tuotteen ominaisuudet. Kurssilla käsitellään Valmet DNA Machine Monitoring käyttöliittymä, kiihtyvyysanturit ja Valmet I/O -yksiköt. Kurssi sisältää myös käytännön harjoitteita toimivalla mittausjärjestelmällä.

Tavoite: Kurssin käytyään henkilö ymmärtää tietokoneavusteisen mekaanisen kunnonvalvonnan tavoitteet, periaatteet ja menetelmät. Hän tuntee värähtelymittausten suureet ja yksiköt ja pystyy tulkitsemaan Valmet DNA Machine Monitoring -käyttöliittymää. Osallistuja osaa asetella tarkkailtavien signaalien skaalat ja hälytysrajat. Hän pystyy paikallistamaan ja vaihtamaan viallisen I/O-yksikön ja anturin.

Lataa esite

Valmet Maintenance Pad -käyttökurssi

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käsitellään yksityiskohtaisesti Valmet Maintenance Pad kannettava mittausjärjestelmä. Kurssi kattaa ohjelmiston, anturit ja järjestelmän sekä kunnossapitoreittien suunnittelun perusteet. Käytännön harjoituksia tehdään toimivalla mittausjärjestelmällä, jossa on Valmet Maintenance Padin lisäksi langaton sensori WVS-100.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja tuntee Valmet Maintenance Pad mittausjärjestelmän ja pystyy tekemään offline-värähtelymittauksia ja reittisuunnittelua.

Lataa esite

Valmet Värähtelymittaus- ja analyysikoulutus

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käsitellään värähtelymittauksia ja -analyysejä, värähtelylle ominaisia arvoja, aikataso- ja spektrianalyysiä, envelope-analyysiä täydennettynä tahdistetulla aikakeskiarvostuksella (STA). Osallistuja tutustuu myös ohjeistukseen, miten pyörivän mekaanisen elementin mekaanista kuntoa arvioidaan. Käytännön harjoitukset tukevat värähtelymittauksen teoriaan tutustumista.

Tavoite: Kurssin käytyään osallistuja pystyy toteuttamaan tyypillisiä värähtelyanalyysejä osana jokapäiväisiä tehtäviään ja käyttämään näitä tietoja pyörivien mekaanisten elementtien kunnon arviointiin.

Valmet Sensodec 6S -peruskurssi

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla käsitellään Sensodec 6S –järjestelmän perustoiminnot. Kurssimateriaalina toimii Sensodec 6S OnLine Help.

Tavoite: Osallistuttuaan koulutukseen osanottaja tuntee perusteet Sensodec 6S -järjestelmästä sekä järjestelmän käytöstä ja analyyseistä.

Lataa esite

Valmet Sensodec 6S -käyttökurssi

Kesto 1 päivä, max 8 osallistujaa

Kuvaus: Kurssilla perehdytään Sensodec 6S –järjestelmän käyttöliittymään. Kurssi toteuteaan hands-on koulutuksena toimivalla järjestelmällä ja kurssimateriaalina toimii Sensodec 6S OnLine Help.

Tavoite: Osallistuttuaan koulutukseen osanottajat ovat tutustuneet Sensodec 6S -järjestelmän käyttöliittymään ja pystyvät asettamaan tunnusluvuille hälytysrajat tunnuslukukuviin.

Lataa esite

Global courses Check courses here- organized by all training teams

Condition monitoring

Valmet condition monitoring solutions produce the real-time machine health information you need for effective planning and scheduling of maintenance operations.