Förbättrad prestanda med industriellt internet – redan nu

För Valmet betyder industriellt internet möjlighet att samla in och dela data och information från maskiner och processer för massa-, pappers- och energiproduktion, och att kunna använda denna till gagn för våra kunder.

Valmet har infrastrukturen för att samla in och analysera data från kunders maskiner och processer. Tillsammans med våra kunder förbättrar vi deras prestanda genom att använda informationen för att korrigera driften och planera förebyggande underhåll. Vi har redan integrerat hundratals lösningar där vi använder oss av vår kapacitet inom industriellt internet.

Valmets industriella internet baseras på fyra grundstenar

 

Våra industriella internet-möjligheter bygger på fyra grundstenar: Processteknik, automation och IT-plattform, applikationer och service samt ett ekosystem av partners.

Vår intelligenta processteknik är utrustad med sensorer och mätinstrument som samlar viktiga data från maskiner och processer. Valmets automationssystem ger en solid datakälla. Att kombinera detta med data från andra system på ditt bruk eller anläggning skapar en enorm mängd data. Baserat på vårt kunnande inom processteknik, automation och service kan våra experter identifiera vilka data som är relevanta att analysera och hur de sedan kan nyttjas. Denna kompetens är inbyggd i våra industriella internetapplikationer och i vår service.

Som en kanal för alla Valmets industriella internetapplikationer och -service har vi etablerat fem Valmet Performance centers. Performance centers har etablerats för kunder inom massa, energi, papper, kartong och mjukpappersindustrin samt för automation. Vid dessa center arbetar Valmets experter via en fjärranslutning - både fysiskt och praktiskt taget var de än befinner sig.

För att tillhandahålla ett omfattande erbjudande gällande industriellt internet till våra kunder bygger vi ekosystem av industriella internet-partners som kopplar samman industrins ledande aktörer. Ekosystemet erbjuder överlägsen prestanda för våra kunder, jämfört med om varje aktör skulle arbeta självständigt.

Utvecklingen av industriellt internet

Vägen till ett avancerat industriellt internet har varit en evolutionsprocess. Industrier har steg för steg gått från övervakning och styrning av enskilda delar i produktionsprocessen till anläggningsövergripande datainsamling och -styrning, och senare i riktning mot optimering tvärs över de olika systemen. Detta har möjliggjort delning, analyser och användning av data mellan hela system på en anläggning eller ett bruk.

De senaste årtiondena har dessa steg kraftigt förändrat produktionen på bruken, och de revolutionerar hela branscher.

Industriellt internet är redan nu på väg in i nästa fas – utanför produktionsanläggningarna, något som har möjliggjorts av avancerad kommunikationsteknik och analys av stordata. Vi tror att vi i framtiden kommer att kunna se nätverk tillhörande olika system som påverkar varandra, som kopplar samman olika värdekedjor och därmed förändrar hela samhället som vi lever i, på sätt som vi knappt kan föreställa oss i dag.

Positiva effekter för hela verksamheten

Industriellt internet – avancerad och nätverksbaserad dataanalys och -användning – påverkar alla delar av produktionsprocessen och är till nytta för hela verksamheten. Industriellt internet förbättrar även resurshanteringen och ökar kundvärdet genom att effektivisera både processer och drift.

Las mer på valmet.com

 

Industrial Internet benefits for customers