Fler branscher

Förutom energi-, massa-, fiber-, papper-, kartong-, mjukpappers- och biobränsleindustrin erbjuder Valmet lösningar till gruv- och kemikalieindustrin samt metallurgisk industri jämte kommersiella tvätterier.

Du hittar mer information om Valmets produkter och service, liksom våra referenser (på engelska) på vår globala webbplats valmet.com.