Historia

Valmetilla on yli 220 vuoden teollinen historia
Valmetin juuret ulottuvat 1750-luvulle. Helsingin edustalla sijaitsevassa Viaporin (Suomenlinnan) linnoituksessa toimi tällöin pieni allastelakka, joka päätyi 1900-luvulla Suomen valtion omistukseen ja osaksi Valmetia. Tamfelt, josta kehittyi yksi johtavista teknisten tekstiilien toimittajista, perustettiin 1797. Tamfeltin toiminnot ovat nykyään osa Valmetin Palvelut -liiketoimintalinjaa.

Useat yrityksistä, jotka ovat osa uutta Valmetia, on perustettu 1800-luvulla. Karlstad Mekaniska Werkstad (KMW) aloitti toimintansa Ruotsissa vuonna 1865. Beloit Corporation aloitti 1858 valimotoiminnan Beloitin kaupungissa Wisconsinin osavaltiossa Yhdysvalloissa. Sunds Bruk, Sunds Defibrator Industries Ab:n edeltäjä, perustettiin Ruotsissa vuonna 1868.

Vuonna 1946 useita Suomen valtion omistamia metallitehtaita yhdistyi Valtion Metallitehtaiksi. Vuoden 1951 alussa Valtion Metallitehtaista tuli Valmet Oy. Yhtiön tuotevalikoima laajeni vuosien myötä ja valikoimaan kuuluivat mm. laivat, lentokoneet, aseet, veturit, traktorit, laivamoottorit ja hissit sekä luonnollisesti paperikoneet.

Valmet aloitti paperikoneiden valmistuksen entisellä tykkitehtaallaan Rautpohjassa 1950-luvun alussa ja toimitti ensimmäisen paperikoneensa vuonna 1953. Kansainvälisesti merkittäväksi paperikonevalmistajaksi Valmet kohosi 1960-luvun puolivälissä toimittaessaan useita koneita maailman johtaviin paperiteollisuusmaihin.

1980- ja 1990-luvulla Valmet keskittyi entistä voimakkaammin paperikoneisiin ja niihin liittyvään teknologiaan. Valmet luopui laivanrakennuksesta sekä kiskokaluston, hissien ja traktoreiden valmistuksesta. Vastaavasti Valmet osti Wärtsilän Järvenpäässä toimivan paperin jälkikäsittelylaitteita valmistavan yksikön, ruotsalaisen Karlstads Mekaniska Werkstadin (KMW:n), ja kartonkikoneita valmistavan Tampella Papertechin.

Voit tutustua tarinoihin Valmetin historiasta englanninkieliseltä interaktiiviselta historia-aikajanalta.

1999 - Valmetin ja Rauman fuusiossa syntyi Metso
Metso syntyi, kun Valmet ja Rauma yhdistyivät 1.7.1999. Valmet oli paperi- ja kartonkikonevalmistaja ja Rauman toiminta keskittyi kuituteknologiaan, kivenmurskaukseen ja virtauksensäätöratkaisuihin. Sulautumisen seurauksena syntyi maailmanlaajuinen prosessiteollisuutta palveleva laitetoimittaja. Uudelle yritykselle annettiin aluksi nimeksi Valmet-Rauma Oyj. Nimi muutettiin Metso Oyj:ksi elokuussa 1999. Metson osakkeet listattiin Helsingin pörssiin, mikä korvasi sen edeltäjäyhtiöiden osakkeiden listaukset.

2000-2009 – Merkittäviä sulautumisia ja yritysostoja massa-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnoissa
Vuonna 2000 Valmet (tuolloin osa Metsoa) osti Beloit Corporationin pehmopaperin- ja paperinvalmistusteknologian sekä sen Yhdysvaltojen ja Ranskan palvelutoiminnot.

Joulukuussa 2006 Valmet osti norjalaisen Aker Kvaerner ASA:n Pulping- ja Power -liiketoiminnot. Tämän hankinnan tarkoituksena oli parantaa yrityksen kykyä toimia sellu- ja paperiteollisuuden kokonaistoimittajana ja lisäksi vastata voimantuotannon ja biomassateknologioiden liiketoimintamahdollisuuksiin.

Vuoden 2009 lopussa Valmet osti Tamfelt Oyj:n, yhden maailman johtavista teknisten tekstiilien toimittajista.

2013 – Metson jakautuminen Metsoksi ja Valmetiksi
Ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.2013 jakaa Metso Oyj:n kahdeksi erilliseksi pörssiyhtiöksi; Metsoksi ja Valmetiksi. 31.12.2013 tapahtuneen jakautumisen jälkeen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnat muodostavat uuden yhtiön, Valmet Oyj:n, kun taas Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio -liiketoiminnat muodostavat Metso Oyj:n.

2015 – Valmet osti Metson Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan
Tammikuussa 2015 Valmet Oyj ja Metso Oyj allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Valmet ostaa Metson Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan. Kauppa toteutettiin 1.4.2015 ja Automaatiosta tuli Valmetin neljäs liiketoimintalinja.

2022 – Neles sulautuu Valmetiin
Valmet ja Neles ilmoittivat heinäkuussa 2021 allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen ja sulautumissuunnitelman yhtiöiden yhdistämiseksi. Yhdistyminen toteutettiin osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella, jossa Neles sulautui Valmetiin. Molempien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset päättivät hyväksyä sulautumisen syyskuussa 2021. Sulautuminen toteutui 1. huhtikuuta 2022, jolloin Neleksestä tuli Valmetin Virtauksensäätö-liiketoimintalinja.