Kartong och papper

Valmets service för pappers- och kartonglinjer tillgodoser brukens olika behov, allt från reservdelar och utrustningsspecifik service såsom konditionstester och underhåll av en viss maskinsektion, till service som inbegriper hela produktionslinjen eller hela bruket, till exempel samarbete kring produktions- och underhållsutveckling, eller outsourcing av underhållet på bruket.

Vi inriktar oss på innovativa lösningar som ökar brukens lönsamhet och optimerar deras produktion och underhåll. I dag ligger fokus på långsiktiga avtal. Sådana avtal kan t.ex. omfatta outsourcing av underhåll, valsservice, hantering av leveranskedjan för förbrukningsartiklar, pappersmaskinbeklädnad och processförbättringsprogram.

Vårt mål är att öka prestandan på dina pappersmaskiner samtidigt som den totala kostnaden under maskinens hela livslängd sänks.

Du hittar mer information om Valmets produkter och service, liksom våra referenser (på engelska) på vår globala webbplats valmet.com.