Karlstad

I Karlstad ligger Valmets centrum för mjukpapper, kokning och kausticering.

Mjukpapper


Valmet på Lamberget har ca 570 anställda och levererar kompletta mjukpappersmaskiner med tillhörande utrustning till kunder världen över. Vi erbjuder också service och eftermarknadsprodukter inom affärsområdena papper, kartong och fiber. Till verksamheten hör ett gjuteri med kapacitet att producera stora och tunga komponenter, främst till pappersindustrin och vindkraftsindustrin. På Lamberget finns också en komplett pilotanläggning där både vi och våra kunder kan testa olika maskinkonfigurationer och processer.

Fiber

På Lamberget ligger också Valmets centrum för kokeri- och kausticeringsteknologi med ca 160 anställda.
Valmet har kunskap och erfarenhet av både kontinuerlig- och SuperBatchkokning och ett brett utbud av system anpassade till olika råmaterial och processer.

Postadresser

Valmet AB
P O Box 1014
651 15 Karlstad

Valmet AB, Karlstad Service Technology Center
P O Box 1033
651 15 Karlstad

Tel. 054 - 171 000

Besöksadress Mjukpapper och Fiber