Etelä-Amerikka

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin liiketoiminnasta Etelä-Amerikassa, kuten avainluvut ja yleiskatsaus markkinaympäristöstä ja markkina-asemasta.

Avainluvut

Avainluvut Etelä-Amerikka 2019

 

Markkinaympäristö

  • Palveluissa kasvumahdollisuuksia tuotannon tehokkuuteen ja ympäristönäkökulmiin liittyvissä ratkaisuissa sekä tehtaiden kunnossapidon lisääntyvissä ulkoistuksissa 
  • Suuret sellutehdasinvestoinnit edistävät syklistä prosessiteknologialiiketoimintaa. Jatkuvia mahdollisuuksia sellutehtaiden uusinnoissa ja parannuksissa
  • Mahdollisuuksia pehmopaperin ja satunnaisesti kartongin uusissa tuotantolinjoissa ja uusinnoissa
  • Sellu- ja pehmopaperiteollisuuden asiakkaiden yhdentymiskehitys

Valmetin asema

  • Valmetilla on vahva asema ja laaja asennettu laitekanta sellutehtaissa ja palveluissa
  • Odotettavissa edelleen vahvaa paikallista kilpailua sellu- ja energialiiketoiminnassa; Andritz on merkittävä kilpailija suurissa uusissa sellutehtaissa
  • Paikallinen läsnäolo tärkeää etenkin Brasiliassa tullien vuoksi
  • Kohdemarkkinan koko: 1,1-2,1 miljardia euroa
  • Liikevaihto 2020: 0,6 miljardia euroa (16 % Valmetin liikevaihdosta)
  • Henkilöstö: 542
(Lähde: Valmetin vuosikatsaus 2020)

 

Valmet Etelä-Amerikassa

Etelä-Amerikan kartta

Päivitetty; 25.02.2021