Etelä-Amerikka

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin liiketoiminnasta Etelä-Amerikassa, kuten avainluvut ja yleiskatsaus markkinaympäristöstä ja markkina-asemasta.

Avainluvut

 

Markkinaympäristö

  • Palveluissa kasvumahdollisuuksia tuotannon tehokkuuteen ja ympäristönäkökulmiin liittyvissä ratkaisuissa sekä tehtaiden kunnossapidon lisääntyvissä ulkoistuksissa 
  • Suuret sellutehdasinvestoinnit edistävät syklistä prosessiteknologialiiketoimintaa. Jatkuvia mahdollisuuksia sellutehtaiden uusinnoissa ja parannuksissa
  • Mahdollisuuksia pehmopaperin ja kartongin uusissa tuotantolinjoissa ja uusinnoissa
  • Sellu- ja pehmopaperiteollisuuden asiakkaiden konsolidaatio

Valmetin asema

  • Valmetilla on vahva asema ja laaja asennettu laitekanta sellutehtaissa ja palveluissa
  • Odotettavissa edelleen vahvaa paikallista kilpailua sellu- ja energialiiketoiminnassa sekä Andritzin kanssa suurista uusista sellutehtaista
  • Paikallinen läsnäolo tärkeää etenkin Brasiliassa tullien vuoksi
  • Kohdemarkkinan koko: 1,5-2,5 miljardia euroa
(Lähde: Valmetin vuosikatsaus 2021)

Valmet Etelä-Amerikassa