Etelä-Amerikka

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin liiketoiminnasta Etelä-Amerikassa, kuten avainluvut ja yleiskatsaus markkinaympäristöstä ja markkina-asemasta.

Avainluvut

Avainluvut Etelä-Amerikka 2017

 

Markkinaympäristö

  • Palveluissa kasvumahdollisuuksia tuotannon tehokkuuteen ja ympäristönäkökulmiin liittyvissä ratkaisuissa sekä tehtaiden kunnossapidon lisääntyvissä ulkoistuksissa 
  • Suuret sellutehdasinvestoinnit edistävät syklistä prosessiteknologialiiketoimintaa. Jatkuvia mahdollisuuksia sellutehtaiden uusinnoissa ja parannuksissa
  • Mahdollisuuksia pehmopaperin ja satunnaisesti kartongin uusissa tuotantolinjoissa ja uusinnoissa
  • Sellu- ja pehmopaperiteollisuuden asiakkaiden yhdentymiskehitys

Valmetin asema

  • Valmetilla on vahva asema ja laaja asennettu laitekanta sellutehtaissa ja palveluissa
  • Odotettavissa edelleen vahvaa paikallista kilpailua sellu- ja energialiiketoiminnassa; Andritz on merkittävä kilpailija suurissa uusissa sellutehtaissa
  • Paikallinen läsnäolo tärkeää etenkin Brasiliassa tullien vuoksi
  • Kohdemarkkinan koko: 1,1-1,7 miljardia euroa
(lähde: Valmetin vuosikatsaus 2018)

Valmet Etelä-Amerikassa

Etelä-Amerikan kartta

Päivitetty; 03.05.2019