Pohjois-Amerikka

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin liiketoiminnasta Pohjois-Amerikassa

Avainluvut

Valmetin tunnusluvut Pohjois-Amerikassa

Markkinan erityispiirteet

 • Kypsä markkina, jossa laaja ikääntyvä asennettu laitekanta luo kysyntää palveluille ja automaatiolle sekä uudistuksille ja uusinnoille
 • Asiakkaat keskittyvät edelleen tehtaiden käytettävyyteen, luotettavuuteen, tuotantokustannuksiin sekä energian- ja ympäristösäästöihin
 • Uusintojen ja uuden kapasiteetin kysyntä kartongeissa ja pehmopapereissa. Kapasiteetin sulkemisia painopapereissa. Sellussa uusintojen ja parannusprojektien kysyntä
 • Virtauksensäädön kysyntä uusiutuvan energian ja kaasu-, metalli- ja kaivos- sekä muussa prosessiteollisuudessa samalla, kun palveluja laajennetaan asennetun laitekannan hallinnalla

Valmetin asema

 • Johtava asema sellun ja paperin prosessiteknologiassa
 • Vakiintunut asema palvelu- ja automaatioliiketoiminnassa

Valmet Pohjois-Amerikassa

 • 3 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta
 • 29 palvelukeskusta
 • 17 tuotantoyksikköä
 • 11 myyntikonttoria
 • 2 040 työntekijää
(lähde: Valmetin vuosikatsaus 2022)