Kiina

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin liiketoiminnasta Kiinassa, kuten avainluvut ja yleiskatsaus markkinaympäristöstä ja markkina-asemasta.

Avainluvut

 

Markkinaympäristö

  • Palvelumarkkinoita kasvattavat uudet kartonki- ja pehmopaperilinjat sekä energiatehokkuuden, tehokkuuden parantamisen ja lutoettavuuden kysyntä
  • Prosessiteknologian projektimahdollisuuksia kartongissa, pehmopaperissa, energiassa ja meriteollisuudessa kysynnän kasvun, entistä tiukemman ympäristösääntelyn ja puhtaan energian kysynnän seurauksena

Valmetin asema

  • Valmet on sellun ja paperin prosessiteknologian markkinajohtaja, ja yhtiöllä on vahva asema palveluissa ja sellun ja paperin automaatiomarkkinoilla
  • Vahvoja paikallisia ja globaaleja kilpailijoita
  • Kohdemarkkinan koko: 2,5-2,9 miljardia euroa
  • Liikevaihto 2020: 0,5 miljardia euroa (13 % Valmetin liikevaihdosta)
  • Henkilöstö: 1 872
(lähde: Valmetin vuosikatsaus 2020)

 

Valmet Kiinassa 

Päivitetty; 25.02.2021