Aasian ja Tyynenmeren alue

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin liiketoiminnasta Aasian ja Tyynenmeren alueella

Avainluvut

Valmet Aasian ja Tyynenmeren alueella

Markkinan erityispiirteet

 • Laaja maantieteellinen alue, johon kuuluvissa maissa on erilaiset markkinatilanteet ja -dynamiikat
 • Laajeneva asennettu laitekanta ja kasvava markkinaosuus luovat kasvumahdollisuuksia palveluissa sekä kehittyvillä että kypsillä markkinoilla
 • Prosessiteknologian kysyntä uusinnoissa ja sellun, kartongin ja pehmopaperin uudessa kapasiteetissa sekä uusiutuvan energian projekteissa
 • Automaatiojärjestelmien ja virtauksensäädön kysyntä uudessa sellun ja paperin kapasiteetissa ja muussa prosessiteollisuudessa

Valmetin asema

 • Johtava asema sellun ja paperin prosessiteknologiassa ja vahvistuva paikallinen läsnäolo
 • Vahva asema palveluissa sekä sellun ja paperin automaatiomarkkinoilla

Valmet Aasian ja Tyynenmeren alueella

 • 2 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta
 • 11 palvelukeskusta
 • 6 tuotantoyksikköä
 • 30 myyntikonttoria
 • 1 647 työntekijää
(lähde: Valmetin vuosikatsaus 2023)