Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA)

Tästä osiosta löytyy tietoa Valmetin liiketoiminnasta EMEA-alueella

Avainluvut

Valmet EMEA-alueella

Markkinan erityispiirteet

 • Valmetin suurin alue, jossa on merkittäviä palvelu-, prosessiteknologia- ja automaatiomarkkinoita Valmetin kaikille liiketoiminnoille ja laajin asennettu laitekanta
 • Entistä laajempi tarjooma ja sopimuspohjainen liiketoiminta sekä uudet lisäarvoa tuottavat ratkaisut asiakkaiden tuottavuuden, tehokkuuden, energiansäästön ja ympäristövaikutusten huomioinnin lisäämiseksi luovat kasvun mahdollisuuksia palveluissa
 • Prosessiteknologian kysyntä kartongeissa, pehmopapereissa, sellussa ja energiassa kestävän kehityksen merkityksen kasvun sekä pakkausmateriaalin ja pehmopaperin kulutuksen kasvun myötä
 • Automaatiojärjestelmien ja virtauksensäädön kysyntä kartongeissa, sellussa ja pehmopapereissa sekä muussa prosessiteollisuudessa, mitä kasvattavat laaja asennettu laitekanta ja uudet investoinnit

Valmetin asema

 • Johtava asema sellun ja paperin prosessiteknologiassa sekä energialiiketoiminnan biomassakattiloissa
 • Johtava asema hajautuneella palvelumarkkinalla sekä sellun ja paperin automaatiossa

Valmet EMEA-alueella

 • 21 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta
 • 84 palvelukeskusta
 • 26 tuotantoyksikköä
 • 75 myyntikonttoria
 • Pääkonttori
 • 11 644 työntekijää
(lähde: Valmetin vuosikatsaus 2023)