Julkistetut saadut tilaukset vuonna 2021

Pvm (ja neljännes johon kirjattu) Kuvaus Liiketoiminta Maa Arvo

28.12.(Q3/2021)

Biomassakattila ja savukaasujen puhdistusjärjestelmä Tahara Biomass Power LLC:lle Sellu ja energia Japani Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän laajuisen toimituksen arvo on yleensä 70 miljoonaa euroa.

22.12. (Q3/2021)

Happidelignifiointijärjestelmä Arkangelin sellu- ja paperitehtaalle Sellu ja energia Venäjä Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän laajuisen toimituksen arvo on yleensä 10–15 miljoonaa euroa.

21.12. (Q4/2021)

Laaja kierrätysmassalinja ja paperikoneen lajinvaihtouudistus Model Paper Eilenburgille Paperit Saksa Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämäntyyppisen tilauksen kokonaisarvo on tyypillisesti noin 90–100 miljoonaa euroa.

16.12. (Q4/2021)

Lajinvaihtouudistus VPK:n Alizaylle Paperit Ranska Tilauksen arvoa ei julkisteta.

15.12. (Q4/2021)

Keräyskartonki-, massankäsittely- ja OptiConcept M -ulkopakkauskartonkilinjat Kıvanç Tekstil Sanayi Ve Ticaretille Paperit Turkki Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän kokoisen ja laajuisen projektin arvo on yleensä noin 60–70 miljoonaa euroa.

9.12. (Q4/2021)

Pitkäaikainen suorituskykysopimus ja kartonkikoneuudistus Metsä Board Husumille Paperit Ruotsi Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän tyyppisen tilauksen kokonaisarvo on tyypillisesti noin 70–80 miljoonaa euroa. 

5.11. (Q4/2021)

Merkittävä teknologia- ja automaatiotoimitus CMPC:lle  Sellu ja Energia Brazilia Tilauksen arvoa ei julkisteta.

14.10. (Q3/2021)

OptiConcept M -kartonginvalmistuslinja Pratt Industriesille Paperit Yhdysvallat Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämäntyyppisen tilauksen arvo on tyypillisesti noin 80–90 miljoonaa euroa.

6.10. (Q3/2021)

Kartonkikoneen avainlaiteteknologiat Zhejiang Forest United Paperille Paperit Kiina Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämäntyyppisen tilauksen arvo on tyypillisesti noin 10 miljoonaa euroa.

4.10. (Q3/2021)

Pehmopaperilinja Arkhbum Tissue Groupille Paperit Venäjä Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän kokoisen ja laajuisen projektin arvo on tyypillisesti 20–40 miljoonaa euroa. 

27.9. (Q2 ja Q3/2021)

Päällystetyn kartongin valmistuslinja ja valkaistun kemitermomekaanisen massan (BCTMP) tuotantolinja Paperit, Sellu ja Energia Aasia Tilausten arvoja ei julkisteta. Tämän kokoisen ja laajuisen hankkeen arvo on tyypillisesti noin 200 miljoonaa euroa.

23.9. (Q3/2021)

Suuren kapasiteetin pituusleikkuri Norske Skogille Paperit Ranska Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän tyyppisen tilauksen arvo on tyypillisesti noin 10-20 miljoonaa euroa.

17.9. (Q3/2021)

Ulkopakkauskartonkikonelinja Kipas Kagıtille Paperit Turkki Ei julkistettu. Tämän tyyppisen tilauksen arvo on tyypillisesti noin 90-110 miljoonaa euroa.

30.8. (Q2/2021)

Paperikoneen lajinvaihtouudistus Paperit Indonesia Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämänkokoisen ja -laajuisen projektin arvo on tyypillisesti noin 20-30 miljoonaa euroa.

24.8. (Q2/2021)

Monipolttoainekattila ja siihen liittyviä prosessilaitteita Kipaş Kağıtille Sellu ja Energia Turkki Ei julkistettu. Tämänkokoisen ja -laajuisen projektin arvo on yleensä 25–35 miljoonaa euroa.

23.8. (Q2/2021)

Sellutehtaan avainteknologiaa Nine Dragonsille Sellu ja Energia Kiina Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämänkokoisen ja -laajuisen projektin arvo on tyypillisesti noin 140 miljoonaa euroa.

19.7. (Q2/2021)

Pehmopaperilinja Eczacibasi Consumer Productsille

Paperit Turkki Tilauksen arvoa ei julkisteta.

15.7. (Q2/2021)

Puolikemiallisen massan tuotantolinja Lee & Man Paperille

Sellu ja Energia Kiina Ei julkistettu. Tämänkokoisen ja -laajuisen projektin arvo on yleensä 10–20 miljoonaa euroa.

14.7. (Q2/2021)

Kattilan päivitys ja savukaasujen puhdistusjärjestelmä Stora Ensolle

Sellu ja Energia Suomi Ei julkistettu. Tämän tyyppisen tilauksen arvo on tyypillisesti noin 15-20 miljoonaa euroa.

13.7. (Q2/2021)

Paperikoneen muunnos revinnäissellun kuivatuskoneeksi Daio Paperille

Sellu ja Energia Japani Tilauksen arvoa ei julkisteta.

8.7. (Q2/2021)

Pehmopaperilinja Hayat Kimyalle Paperit Venäjä Tilauksen arvoa ei julkisteta.

7.7. (Q3/2021)

Kokonainen biovoimalaitos Salzburgin kaupungille Sellu ja Energia Itävalta Tilauksen arvoa ei julkisteta.

23.6. (Q2/2021)

Kaksi ulkopakkauskartongin-valmistuslinjaa Zhejiang Shanying Paperille Paperit Kiina Tilauksen arvoa ei julkisteta.

11.6. (Q2/2021)

Merkittävä sellu- ja kartonkiteknologiatoimitus Klabinille Paperit, Sellu ja Energia Brasilia Tilausten arvoa ei julkisteta. Tämän tyyppisten ja toimituslaajuisten tilausten kokonaisarvo on tyypillisesti noin 320-360 miljoonaa euroa.

17.5. (Q2/2021)

Kuivatusteknologiaa Spinnova-Suzano-yhteisyritykselle Paperit Suomi Tilauksen arvoa ei julkisteta.

12.5. (Q1/2021)

Pehmopaperilinja C&S:lle Paperit Kiina Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämänkokoisen ja -laajuisen projektin arvo on yleensä noin 5–10 miljoonaa euroa.

11.5. (Q1/2021)

Kaksi pehmopaperilinjaa Zhejiang Jingxingille Paperit Kiina Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämänkokoisen ja -laajuisen projektin arvo on yleensä noin 20-30 miljoonaa euroa.

4.5.

Laaja sopimus teollisen internetin palveluista ARAUCO:lle Automaatio Chile Ei julkistettu.

29.4. (Q1/2021)

Monipolttoainekattila Veolia Energielle Sellu ja Energia Tšekin tasavalta Tämän kaltaisten tilausten arvo on tyypillisesti noin 35–40 miljoonaa euroa

14.4. (Q2/2021)

Haihduttamo Södra Cellille Sellu ja Energia Ruotsi Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämänkokoisen ja -laajuisen projektin arvo on tyypillisesti noin 30 miljoonaa euroa

25.3. (Q1/2021)

Pehmopaperilinja Aktül Kağıtille Paperit Turkki Tilauksen arvoa ei julkisteta.

9.3. (Q4/2020)

Sellutehtaan avainteknologiaa Nine Dragonsille Sellu ja Energia Kiina Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämänkokoisen ja -laajuisen projektin arvo on tyypillisesti noin 100 miljoonaa euroa.

2.3. (Q4/2020 ja Q1/2021)

Päällystetyn kartongin, hienopaperin ja valkaistun kemi-termomekaanisen massan (BCTMP) tuotantolinjat Fujian Lianshengille Paperit, Sellu ja Energia Kiina Tilausten arvoa ei julkisteta. Tämän tyyppisten ja toimituslaajuisten tilausten kokonaisarvo on tyypillisesti noin 200-240 miljoonaa euroa.

19.2. (Q1/2021)

Kaikki pääprosessit ja automaatio biotuotetehtaalle Metsä Fibrelle Sellu ja Energia Suomi Noin 350-400 miljoonaa euroa 

29.1 (Q1/2021)

Tekstiilien kierrätyslaitoksen päälaitteet Renewcellille Sellu ja Energia Ruotsi Tilauksen arvo on noin 25 miljoonaa euroa.

21.1 (Q4/2020)

Kattilalaitos kaukolämmön tuotantoon Seinäjoen Energialle  Sellu ja Energia Suomi Tilauksen arvoa ei julkisteta.

18.1 (Q4/2020)

OptiConcept M -ulkopakkauskartonginvalmistuslinja Shanying Paperille Paperit Kiina Tilauksen arvoa ei julkisteta.

15.1 (Q1/2021)

Laaja pehmopaperikoneen uusinta Metsä Tissuelle Paperit Suomi Tilauksen arvoa ei julkisteta.