Valmet toimittaa kaikki pääprosessit ja automaation Metsä Fibren Kemin biotuotetehtaalle

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 19.2.2021 klo 9.00

Valmet ja Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre ovat viimeistelleet sopimuksen Kemin biotuotetehtaan avainteknologian toimittamisesta sisältäen kaikkien avaintuotantoprosessien teknologian ja tehtaan automaatiojärjestelmän. Uusi biotuotetehdas tuottaa vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia sellua ja lukuisia muita biotuotteita. Uusi täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimiva tehdas käynnistetään vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2021 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvo noin 350-400 miljoonaa euroa sisältäen Valmetin toimittamat avainlaitteistot.

”Haluamme alansa parhaat ammattilaiset kumppaneiksi rakentamaan modernia biotuotetehdasta Kemiin. Kumppaneiltamme edellytämme sitoutumista projektin tavoitteisiin niin turvallisuuden, aikataulun kuin laadun suhteen. Valmet toimii näiden periaatteiden mukaisesti ja pystyy toimittamaan biotuotetehtaalle alan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa. Rikkihappolaitos on hyvä esimerkki vielä tätäkin edistyksellisemmästä tekniikasta. Tehtaan erittäin korkea ympäristötehokkuus saavutetaan henkilöstömme osaamisella ja tehtaan tekniikalla”, sanoo Metsä Fibren biotuotetehdasprojektin johtaja Jari-Pekka Johansson

”Kemin biotuotetehdas on uraauurtava investointi, johon Metsä Group on valinnut ympäristötehokkaimmat ja kestävimmät ratkaisut. Valmet toimittaa koko tehtaan avainteknologian ja tarjoaa näin asiakkaalle täyden hyödyn innovatiivisesta kokonaistarjoomastamme, joka kattaa prosessiteknologian, automaation ja palvelut. Valitut ratkaisut edustavat johtavaa vastuullisuustasoa minimoimalla päästöt ja hyödyntämällä sivuvirrat tehokkaasti. Esimerkiksi tehtaan prosesseissa käytettävää rikkihappoa valmistetaan tehtaan omista hajukaasuista”, sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt.

”Moderni tehtaanlaajuinen automaatiojärjestelmä toimitetaan uusimmalla teknologiallamme. Valmetin innovatiivinen selainpohjainen Valmet DNA -käyttöliittymä muodostaa tehtaan operoinnin ja kunnossapidon älykkään ytimen. Se mahdollistaa aiempaa tehokkaamman yhteistyön eri tiimien välillä, kun kukin pääsee käyttämään heille tärkeää tietoa turvallisesti aina tarvittaessa ja sijainnista riippumatta. Toimitus sisältää myös integroituja teollisen internetin sovelluksia, jotka auttavat optimoimaan tehtaan tuotantotehokkuutta”, sanoo Valmetin Automaatio-liiketoimintalinjan johtaja Sami Riekkola.

Tehtaan kokonaistoimitus

Valmet toimittaa koko tuotantoprosessin puunkäsittelystä paalaamoon, valmistaen joko lyhyt- tai pitkäkuituista sellua, sekä koko tehtaan automaatiojärjestelmän, sisältäen Valmetin teollisen Internetin tarjoamia ominaisuuksia. Lisäksi osana projektia Valmet toteuttaa olemassa olevan kuitulinjan uudistamisen.

Valmetin toimitus sisältää pääprosessialueiden suunnittelun ja laitetoimitukset sekä niiden asennustöiden johtamisen ja käynnistämisen osin yhteistoiminnallisella Open Book -toimitusmallilla. Valmetin toimituksen kotimaisuusaste on yli 60 %.

”Toimituksella on tärkeä työllisyysvaikutus Valmetille ja alihankkijoillemme etenkin Suomessa. Valmetin projektitoimituksen työllisyysvaikutusten arvioidaan olevan noin 800 henkilötyövuotta, josta noin 500 henkilötyövuotta Suomessa. Projektissa turvallisuus, tiivis yhteistyö ja avoin viestintä ovat keskeisiä menestystekijöitä, jotta voimme saavuttaa yhteiset laatu-, aikataulu- ja kustannustavoitteet”, sanoo Valmetin sellu- ja energialiiketoiminnan projektijohtaja Risto Hokajärvi.


Valmet toimittaa koko tuotantoprosessin puunkäsittelystä paalaamoon ja koko tehtaan automaatiojärjestelmän Metsä Fibren uuteen Kemin biotuotetehtaaseen.

Teknistä tietoa Valmetin toimituksesta

Tehtaaseen tulee johtavaa prosessiteknologiaa ja edistyksellisintä automaatiota. Valmetin toimitukseen kuuluu puunkäsittely, keitto- ja kuitulinja, sellunkuivatus ja -paalaus, haihduttamo, soodakattila, kaustisointi, meesauuni, biomassan kuivuri ja kaasutin, tuhkan kiteytys, tehtaan hajukaasujen (NCG) hallinta sekä soodakattilan ja meesauunin sähkösuodattimet (ESP). Valmet toimittaa myös rikkihappolaitoksen ja sen rakentamisen. Lisäksi Valmet toimittaa olemassa olevan tehtaan kuitulinjan hakkeen syöttimien ja pesureiden uudistukset.

Puunkäsittelyyn kuuluu puun syöttöjärjestelmä, jossa on jäänpoisto, kuorinta, haketus, pesu, hiekan ja kivien poistojärjestelmä, hakevarastot sekä kuoren ja veden käsittelyjärjestelmä. Uusi kuorimo tuottaa haketta sekä uudelle että modernisoitavalle kuitulinjalle. Järjestelmä on suunniteltu minimoimaan puuhävikki, tuottamaan erinomaista ja tasalaatuista haketta sekä varmistamaan helppo huollettavuus.

Kuitulinja sisältää viimeisimmän sukupolven Valmetin jatkuvan sellunkeittotekniikan, Continuous Cooking G3, ja TwinRoll -pesupuristimet, joilla saavutetaan erinomainen energiatehokkuus, korkealaatuinen lopputuote, korkea ympäristösuorituskyky ja alhaiset jätevesimäärät sekä matala kemiallinen hapenkulutus (COD).

Sellun kuivaus- ja paalauslinja sisältää monia edistyneitä ominaisuuksia turvallisen ja helpon käytön varmistamiseksi. Yhdistettynä kuivaus- ja paalauskoneille räätälöityihin automaatio- ja ohjausjärjestelmiin koneiden toiminta on tehokasta ja edellyttää vähimmäistoimenpiteitä koneiden operaattoreilta.

Talteenottolinja, johon kuuluu valkolipeälaitos, haihduttamo, soodakattila ja tuhkan kiteytys, yhdistettynä tehtaan laajuiseen hajukaasujen hallintaan ja sähkösuodattimiin, on räätälöity korkeaan energiatehokkuuteen ja minimoituihin päästöihin. Soodakattila sisältää nykyaikaisia ​​korkean sähköntuotannon ominaisuuksia. Tehtaan energiatehokkuutta parannetaan edelleen haihduttamon ja keiton energiaintegroinnilla. Sähkösuodattimet on optimoitu biotuotetehtaalle niin, että ne saavuttavat korkean käytettävyyden ja erittäin alhaiset pölypäästöt vaativissa prosessiolosuhteissa. Meesauuni toimii ilman fossiilisia polttoaineita ja käyttää polttoaineena puun kuoresta valmistettua tuotekaasua.

Tehdaslaajuiseen automaatiotoimitukseen kuuluu Valmet DNA -automaatiojärjestelmä, laitoksen tiedonhallintajärjestelmä, edistykselliset prosessiohjaukset (APC), analysaattorit ja online-mittaukset sekä erilliset järjestelmät sellun kuivatuskoneelle. Sopimukseen sisältyy Valmetin teollisen internetin sovelluksista simulaattorit ja optimointisäätöratkaisut valituille tehdasprosesseille sekä yhteydet Valmetin Performance Center etäpalveluita varten.

Tietoa asiakkaasta Metsä Fibre

Metsä Fibre on maailman johtava biotuotteiden valmistaja. Yhtiö on maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja merkittävä toimija sahatavaran tuotannossa. Vuonna 2020 Metsä Fibren liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Bertel Karlstedt, johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. 010 672 0000
Kari Remes, johtaja, global operations, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet puh. 040 709 2015

Animaatio Valmetin toimituksesta Kemin biotuotetehtaalle 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,7 miljardia euroa. 14 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely