Henkilötietojen käsittely Valmetin lehdistötiedotteiden jakelua varten

Valmet Oyj hallinnoi ja käsittelee tietoja liiketoimintaan liittyviin viestintätarkoituksiin. Käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Käsiteltävät tiedot voivat sisältää nimiä ja sähköpostiosoitteita. Tietoja voivat käsitellä asiaankuuluvat työntekijät Valmet-konsernissa sekä tietojen käsittelijät, joiden kanssa Valmetilla on sopimus yhtiön liiketoimintojen tukemisesta. Tietoja ei käsitellä Euroopan unionin ulkopuolella. Valmet säilyttää tietoja, kunnes vastaanottaja peruu postituslistan tilauksen. Valmet noudattaa asiaankuuluvia rekisteröidyn oikeuksia. Niihin kuuluu oikeus tarkastaa omat henkilötiedot, tehdä niihin korjauksia tai poistaa ne tai rajoittaa tai vastustaa niiden käsittelyä muun muassa suoramarkkinointiin. Lehdistötiedotteita tilataan rekisteröitymällä vastaanottajaksi. Valmet saa tiedotusvälineiden edustajien yhteystietoja myös muista lähteistä. Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojaviranomaiselle). Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaperiaatteista, ota yhteyttä Valmetin tietosuojavastaavaan tietosuojalomakkeella.