Tietosuojaseloste koskien Valmetin pörssi- ja lehdistötiedotteita

Valmet Oyj käsittelee tietoja lähettääkseen sähköpostitse automaattisia pörssi- ja lehdistötiedotteita. Rekisteröidyn antama sähköpostiosoite tallennetaan sähköpostimuistutusten tilauksen yhteydessä. Rekisteröity voi myös halutessaan antaa nimensä sekä tiedon yrityksestä, jossa hän työskentelee. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Valmetin oikeutettu etu pitää asianosaiset ajan tasalla pörssi- ja lehdistötiedotteista. Tietoja ei käsitellä muissa tarkoituksissa.

Henkilötietoihin on pääsy Valmet Oyj:n henkilöstöllä, joka tarvitsee tietoja tehtäviensä hoitamiseen. Lisäksi pääsy henkilötietoihin on henkilötietojen käsittelijällä, jonka kanssa Valmet Oyj:llä on sopimus palvelun tarjoamisesta. Pääsääntöisesti Valmet Oyj käsittelee tietoja EU-alueella tai alueella, jonka osalta on annettu tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös. Siirrettäessä tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle EU:n vakiosopimuslausekkeita käytetään riittävän tietosuojan tason varmistamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään, kunnes rekisteröity lopettaa tilauksen tai pyytää tietojen poistamista. Valmet ottaa huomioon asianomaisen rekisteröidyn oikeudet. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu).