Saatujen tilausten ja tilauskannan kehittyminen

 

Tilauskanta 30. syyskuuta 2022

Tilauskanta oli raportointikauden lopussa 4 672 miljoonaa euroa, samalla tasolla kuin
kesäkuun 2022 lopussa ja 11 prosenttia korkeampi kuin syyskuun 2021 lopussa. Palvelut-segmentin osuus tilauskannasta oli noin 25 prosenttia, Automaatio-segmentin osuus noin 15 prosenttia ja Prosessiteknologiat-segmentin osuus noin 60 prosenttia (syyskuun 2021 lopussa Palvelut 20 %, Automaatio 5 % ja Prosessiteknologiat 75 %).