Askeleen lähempänä Neles-fuusiota

27.09.2021

Tärkeitä tietoja

Tämän verkkosivun materiaaliin pääsy ei välttämättä ole laillista tietyillä lainkäyttöalueilla. Muilla lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa.

Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.

 

Tärkeä virstanpylväs saavutettiin 22. syyskuuta 2021, kun sekä Valmetin että Neleksen osakkeenomistajat hyväksyivät yhtiöiden sulautumisen ylimääräisissä yhtiökokouksissaan. Hyväksyntä vaati molempien yhtiöiden yhtiökokouksissa kahden kolmasosan enemmistön annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, joten molemmilla yhtiöillä on osakkeenomistajiensa vahva tuki sulautumiselle.

Koronatilanteesta johtuen osakkeenomistajia kehotettiin äänestämään ennakkoon ja seuraamaan kokousta webcast-lähetyksenä, tai osallistumaan kokoukseen yhtiön osoittaman asiamiehen välityksellä. Sulautumista puolsi lopulta noin 99 prosenttia äänistä.

Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine esitteli ylimääräiselle yhtiökokoukselle ehdotetun fuusion ja yhdistämisellä muodostuvan yhtiön. Vuoden 2020 luvuilla laskettuna Neleksen virransäätöliiketoiminta muodostaa 13 % uudesta yhtiöstä. Yhdessä palveluiden ja automaation kanssa se nostaa vakaan, toistuvan liiketoiminnan osuuden yli puoleen Valmetin liikevaihdosta, mikä tuo suhdannekestävyyttä. Kaikilla uuden Valmetin liiketoiminnoilla on kasvumahdollisuuksia, sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Neles tuo Valmetin automaatiojärjestelmille kasvumahdollisuuksia myös sellu- ja paperiteollisuuden ulkopuolella. Liikevaihto-, teknologian kehitys- ja kustannussynergiat luovat arvoa osakkeenomistajille.

Toimitusjohtajan esityksen jälkeen kokouksen puheenjohtaja esitteli sulautumisen teknisen toteutuksen. Neleksen osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,3277 uutta Valmetin osaketta jokaista omistamaansa Neleksen osaketta kohti. Päätösehdotukset yhtiökokoukselle muodostivat yhden kokonaisuuden, joka edellytti sen yksittäisten kohtien hyväksymistä yhtenä päätöksenä. Yhtiökokous voi ainoastaan hyväksyä tai hylätä tehdyt päätösehdotukset, mutta ei muuttaa niitä.

Sulautuminen vaatii edelleen kilpailuviranomaisten hyväksynnän. Sulautumisen suunniteltu toteutumispäivä on 1. tammikuuta 2022. Päivä voi kuitenkin siirtyä suunniteltua päivää aikaisemmaksi tai myöhemmäksi. Toteutumispäivään asti Valmet ja Neles jatkavat toimintaansa erillisinä yhtiöinä. Keskitymme nykyiseen liiketoimintaan ja palvelemme asiakkaitamme kuten tähänkin asti.

Sulautumisen toteutumisen jälkeen Valmet voi tarjota prosessiteollisuuden aloille ainutlaatuisen ja entistäkin kattavamman tarjooman kattaen kartonki-, paperi-, pehmopaperi-, sellu- ja energiateknologian, palvelut, automaatiojärjestelmät sekä virransäätöratkaisut. Pystymme myös palvelemaan asiakkaita nykyistäkin laajemmalla globaalilla palveluverkostolla. 

Olemme siis askeleen lähempänä Neleksen sulautumista Valmetiin. Nyt alkaa yhdistymisen suunnittelu. Tavoitteena on varmistaa yhtiöiden hyvin suunniteltu ja sujuva yhdistyminen sekä uusille kollegoillemme onnistunut siirtyminen Neleksestä Valmetiin.