Valmetin Q3-tulos kirvoitti kysymyksiä

07.11.2023

Valmet julkisti vuoden 2023 kolmannen neljänneksen tuloksen 25. lokakuuta. Saadut tilaukset laskivat 980 miljoonaan euroon, kun tilaukset laskivat Prosessiteknologioissa, Palveluissa ja Automaatiossa. Valmetin liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla. Liikevaihto kasvoi Palvelut- ja Automaatio-segmenteissä ja laski Prosessiteknologioissa.

Kannattavuuden osalta vuosineljännes oli erinomainen. Valmetin vertailukelpoinen EBITA kasvoi 11 % 150 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli korkein, jonka Valmet on koskaan Q3:lla saavuttanut: 11,6 %. Segmenteittäin marginaalit olivat Palvelut 18,4 %, Automaatio 18,7 % ja Prosessiteknologiat 4,5 %.

Tammi–syyskuussa Automaation tilaukset kasvoivat hyvin, ja markkina oli aktiivinen. Palveluissa markkina-aktiviteetti oli erittäin hyvällä tasolla vuoden alussa, ja ensimmäisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat ennätykselliset. Valitettavasti markkinan aktiivisuus Palveluissa laski vuoden toisella ja kolmannella neljänneksellä. Prosessiteknologioissa puolestaan projekteja on suunnitteilla ja asiakkaat keskustelevat investoinneista, mutta olemme nähneet joitakin lykkäyksiä projektipäätösten aikatauluissa.

Seuraavassa tuttuun tapaan aiheita, joista keskustelimme analyytikoiden ja sijoittajien kanssa tulosjulkistuksen jälkeen.

Miten Palveluiden tilaukset kehittyivät? Millainen on tilausnäkymä?

Palveluiden saadut tilaukset laskivat 18 % kolmannella neljänneksellä (ilman valuuttojen vaikutusta -13 %). Laskua oli kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kaikissa palveluliiketoiminnoissa, kun asiakkaamme säästivät kassavarojaan ja ostivat vain pakollisia palveluita. Vertailukautena Q3/2022 saadut tilaukset olivat hyvin korkeat, ja silloin olimme jo tehneet hinnankorotuksia kustannusinflaation kattamiseksi. Palvelutilauksissa Q3 on usein kausiluonteisesti hiljaisempi neljännes kuin Q2.

Joitakin merkkejä tilanteen parantumisesta on nähtävillä. Kysyntä näyttää piristyneen Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa. Vaikuttaisi myös siltä, että asiakkaidemme kolmannella neljänneksellä hyvin matalat kapasiteetin käyttöasteet olisivat parantumassa. Lyhyen aikavälin markkinanäkymä Palveluille on ”hyvä/tyydyttävä”, mikä tarkoittaa, että Valmetin kapasiteetin käyttöaste on hyvä, mutta markkina ei ole yhtä aktiivinen kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja vuonna 2022. Useana vuonna Palveluiden tilaukset ovat vuoden viimeisellä neljänneksellä olleet korkeammat kuin kolmannella neljänneksellä. Teemme kovasti töitä saavuttaaksemme viime vuoden saadut tilaukset, jotka olivat 1 756 miljoonaa euroa.

On hyvä muistaa, että pitkän aikavälin ajurit ja megatrendit eivät ole muuttuneet. Edelleen tarvitaan kestäviä ratkaisuja, digitalisaatiota, tehokkuutta ja turvallisuutta, ja kaikki nämä tarpeet ajavat palveluiden kysyntää pidemmällä tähtäimellä.

Miksi Palveluiden kannattavuus oli niin vahva? Pystyttekö vieläkin parantamaan sitä?

Kolmannella neljänneksellä Palveluiden vertailukelpoinen EBITA kasvoi 45 % 79 miljoonaan euroon (55 milj. euroa), ja marginaali kasvoi 18,4 prosenttiin (14,3 %). Vertailukelpoinen EBITA kasvoi korkeamman liikevaihdon seurauksena. Liikevaihto kasvoi 429 miljoonaan euroon, joka on 48 miljoonaa (13 %) enemmän kuin vertailukaudella Q3/2022. Olemme onnistuneet hinnoittelussa melko hyvin, ja myös absorptiokulujen hallinta on ollut hyvää.

Palveluiden kannattavuus on kehittynyt hyvin kuluvana vuonna. Vuoden 2022 marginaali, 14,8 %, oli pettymys, kun myöhästyimme hintojen nostamisessa kustannusinflaation tasolle. Olemme nyt korjanneet asian ja onnistuimme nostamaan viimeisen 12 kuukauden marginaalia kolmella prosenttiyksiköllä 17,7 prosenttiin. Kustannusinflaatio vaikuttaa meihin kuitenkin edelleen, erityisesti palkoissa.

Tavoitteenamme on nostaa Valmetin vertailukelpoinen EBITA-marginaali 12–14 prosenttiin. Tämän saavuttamiseksi kaikkien kolmen segmentin pitää parantaa kannattavuuttaan. Palveluissa yritämme painaa hintoja ylöspäin, kehittää uusia, kustannuskilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluita sekä jatkamme tiukkaa kulujenhallintaa.   

Miten Palveluiden lyhyen aikavälin markkinanäkymää pitäisi tulkita?

Lyhyen aikavälin markkinanäkymä perustuu asiakasaktiviteettiin (50 %) ja Valmetin kapasiteetin käyttöasteeseen (50 %). Se annetaan raportointikautta seuraavalle kuuden kuukauden jaksolle. Asteikko on heikko-tyydyttävä-hyvä.

Palveluiden näkymäksi annettiin uudelleen ”hyvä/tyydyttävä”. Tilausmäärä on viime vuoden tasolla, joten henkilöstöllämme pitää kiirettä asiakastoimitusten kanssa ja kapasiteetin käyttöaste on hyvä.  Markkina-aktiviteetti kolmannella neljänneksellä oli kuitenkin matalampi kuin vuotta aiemmin, minkä vuoksi asiakasaktiviteetin osalta näkymä pidettiin tyydyttävänä.

Miten lyhyen aikavälin markkinanäkymä Automaatiojärjestelmille voi edelleen olla “hyvä”, kun kysyntänäkymät Palvelut-, Sellu ja Energia-, sekä Paperit-liiketoimintalinjoille ovat ”tyydyttävät”?

Vaikka kolmas neljännes oli hieman hiljaisempi, Automaatiojärjestelmissä markkina-aktiviteetti on edelleen hyvällä tasolla. Tammi–syyskuussa saadut tilaukset kasvoivat 10 % (+12 % ilman valuuttojen vaikutusta). Pakettimyynti, eli automaatiojärjestelmien myynti sellu-, paperi- ja energiaprojektien mukana, on viime vuosina muodostanut noin 10–20 % Automaatiojärjestelmien tilauksista. Jos Prosessiteknologioiden markkina-aktiviteetti vähenee, se luonnollisesti tuntuu pakettimyynnissä. Noin 1/3 Automaatiojärjestelmien myynnistä tulee muilta prosessiteollisuuden aloilta kuin sellu- ja paperiteollisuudesta. Lisäksi noin puolet Automaatiojärjestelmien myynnistä on palveluita.

Tavoitteleeko Valmet markkinaosuuden kasvattamista sellussa?

Kyllä. Metsä Fibrelle Kemiin toimittamamme biotuotetehdas on juuri käynnistynyt. Se on maailman suurin havupuusellun tehdas. Parhaillaan olemme uudistamassa suurta lehtipuusellutehdasta Etelä-Amerikassa. Meillä on siis hyviä referenssejä Valmetin selluteknologiasta. Etelä-Amerikan organisaatiomme on iskukykyinen, ja olemme halukkaita osallistumaan seuraavaan suureen sellutehdasprojektiin.

Pystyttekö nostamaan Prosessiteknologioiden kannattavuutta, kun myyntimäärät ovat laskussa?

Prosessiteknologioiden viimeisen 12 kuukauden marginaali oli 4,9 %. Kuten olemme kertoneet, kustannusinflaatio vaikutti negatiivisesti joidenkin Sellu ja Energia -liiketoimintalinjan projektien marginaaleihin, kun nämä projektit myytiin asiakkaille ennen inflaation kiihtymistä vuoden 2022 alussa. Kun kyseiset projektit on toimitettu, ne lakkaavat syömästä kannattavuutta.

Olemme kehittäneet joustavan kustannusrakenteen, jota havainnollistamme kapasiteettikustannuksilla. Paperit-liiketoimintalinjassa kapasiteettikustannukset ovat 26 % liikevaihdosta. Sellu ja Energia -liiketoimintalinjassa kapasiteettikustannukset ovat 19 % liikevaihdosta, kun alihankinta on siellä mahdollista laajemmassa mittakaavassa kuin Papereissa. Kun volyymit laskevat, voimme sopeuttaa kustannuksia käyttämällä vähemmän ulkoista työvoimaa. Myös myynnin ja hallinnon kustannuksissa pitää olla tarkkana. Valmetin kannattavuustavoite 12–14 % on voimassa suhdanteesta riippumatta.