Sijoittajatapaamisten teemoja Q3-tuloksen jälkeen

28.11.2022

Sen jälkeen, kun Q3/2022 tulokset 26. lokakuuta julkistettiin, Valmet on käynyt roadshowlla ja osallistunut sijoittajaseminaareihin Lontoossa, Bostonissa, Montrealissa ja Torontossa. Olemme myös tavanneet institutionaalisia sijoittajia Helsingissä ja monissa virtuaalisissa tapaamisissa sekä sijoittajapuheluissa. Yhteensä olemme tänä aikana tavanneet 85 sijoittajaa. Tapaamisissa on keskusteltu usein mm. seuraavista aiheista.

Miksi kannattavuusluvut olivat huonompia kuin vertailukaudella Q3/2021?

Vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski kaikissa segmenteissä kolmannella neljänneksellä. Palveluissa marginaali laski 1,2 prosenttiyksikköä, kauden Q3/2021 15,5 prosentista 14,3 prosenttiin kaudella Q3/2022. Kannattavuuden heikkeneminen johtui kustannusinflaatiosta. Olemme nostaneet hintoja, mutta tätä työtä pitää jatkaa. Jotkut pidemmät asiakassopimukset eivät ole vielä tulleet uusintaan.

Automaatio-segmentin vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 17,6 %. Kauden Q3/2021 marginaali, 20,5 %, ei ole vertailukelpoinen, koska se kattaa vain Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan. Kaudella Q3/2022 segmentti sisälsi myös Virtauksensäätö-liiketoimintalinjan, joka vuosi sitten oli vielä Neles. Neleksen raportoima oikaistu EBITA-marginaali kaudelta Q3/2021 oli 15,5 %.

Eniten laski Prosessiteknologiat-segmentin kannattavuus. Sen vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski kauden Q3/2021 8,9 prosentista 5,8 prosenttiin kaudella Q3/2022. Heikentyneen kannattavuuden syy oli sama kuin toisella vuosineljänneksellä: Jotkut Sellu ja energia -liiketoimintalinjan projektit kärsivät kustannusinflaatiosta. Esimerkiksi teräksen, komponenttien ja logistiikan kustannukset nousivat kevään aikana. Teemme aktiivisesti töitä kääntääksemme kannattavuuskehityksen Prosessiteknologioissa.

Valmet pyrkii kompensoimaan kustannusinflaation esimerkiksi hankinnan säästöillä, paremmalla tuottavuudella ja hinnankorotuksilla.

Miten Euroopan energiatilanne vaikuttaa Valmetiin?

Palveluiden tilaukset kasvoivat EMEA-alueella kolmannella neljänneksellä, mutta emme ole havainneet kasvanutta kysyntää erityisesti energiatilanteeseen liittyen. Valmetin energialaitteiden kysyntä puolestaan on ollut hyvää jo parin vuosineljänneksen ajan. On mahdollista, että hiilineutraalien, biomassapohjaisten energiaratkaisujemme kysyntä tulee kasvamaan tässä tilanteessa. Vielä emme kuitenkaan ole tätä nähneet. Päätöstä energialaitoksen rakentamisesta edeltää pitkä valmisteluvaihe, kun laitokselle pitää hakea erilaiset luvat ja varmistaa rahoitus.  

On hyvä muistaa, että monet selluntuottajat itse asiassa tuottavat enemmän sähköä kuin kuluttavat, ja sähkönmyyjinä ne hyötyvät sähkön korkeasta hinnasta. Jotkut asiakkaat, kuten pehmopaperin valmistajat, joilla ei ole omaa selluntuotantoa, ovat tiukoilla.

Kuinka laskusuhdanne vaikuttaisi Valmetiin?

Makrotalouden näkymät ovat melko synkät, joten ei ole ihme, että tätä on kysytty usein. Valmetilla on ennätyskorkea tilauskanta, ennen kaikkea viime vuosien kartonkikonebuumin ansiosta. Asiakkaiden pitää odottaa kartonkikonetta yli kaksi vuotta. Kapasiteetin käyttöaste on ollut maksimitasolla, ja olemme odottaneet kysynnän jossain vaiheessa normalisoituvan. Kun kysyntä hiljenee, meillä riittää työtä tilauskannan kanssa, joten ensin vain asiakkaiden odotusaika lyhenisi. Meillä on hyvin joustava kustannusrakenne Prosessiteknologioissa, ja voimme skaalata kustannuksia alaspäin, jos työkuorma on matala.  

Palveluissa suurin kysyntään vaikuttava tekijä on asiakkaidemme kapasiteetin käyttöaste. Jos käyttöasteet laskevat asiakkaiden tehtailla, Valmetin vara- ja kulutusosien kysyntä laskee. On hyvä kuitenkin muistaa, että monilla asiakkaistamme on erittäin vahva taloustilanne, kun heidän tuotteillaan on ollut kova kysyntä ja korkeat hinnat. Pitkällä tähtäimellä sellun, kartongin ja pehmopaperin kysyntää tukevat vahvat megatrendit, kuten kestävä kehitys ja kaupungistuminen. Näin ollen jotkut asiakkaat saattavat nähdä hiljaisemman kysyntävaiheen hyvänä ajankohtana kunnossapitotöille, koska isommat kunnostukset vaativat tuotannon keskeyttämistä.

Yhteenvetona: Valmet ei ole turvassa talouden laskusuhdanteelta, mutta lähdemme siihen hyvistä asemista. Kolmannen neljänneksen tuloksen yhteydessä antamamme, maaliskuun 2023 loppuun yltävä lyhyen tähtäimen markkinanäkymä on hyvä viidelle seitsemästä liiketoiminnastamme. Sellun markkinanäkymä pysyi hyvänä/tyydyttävänä, ja pehmopaperin markkinanäkymä tyydyttävänä. Lyhyen tähtäimen markkinanäkymät eivät muuttuneet Valmetin heinäkuussa antamista.

Miten Virtauksensäädön integroiminen Valmetiin etenee?

Virtauksensäätö on ollut osa Valmetia nyt lähes kahdeksan kuukautta. Integraatio sujuu hyvin ja suunnitellusti. Tavoitteenamme on 25 miljoonan euron synergiaetu, josta 60 % pitäisi olla saavutettu vuoden 2023 loppuun mennessä, ja 90 % vuoden 2024 loppuun mennessä. Tämä tavoite on edelleen voimassa. Olemme jo nähneet selkeitä synergioita joissakin myyntiprojekteissa.

Näiden teemojen lisäksi sijoittajat ovat halunneet ymmärtää paremmin Valmetin roolia kiertotaloudessa, miten aiomme kasvattaa 2,6 miljardin euron vakaata liiketoimintaa, Valmetin uusia innovaatioita sekä strategiaa, jolla kannattavuutta parannetaan kohti 12–14 prosentin vertailukelpoisen EBITA-marginaalin tavoitetta. Sijoittajat ovat myös olleet kiinnostuneita liiketoimintamahdollisuuksista, joita Valmetille tarjoavat ruokapakkausten muovin korvaaminen tai kestävän kehityksen mukaiset tekstiilit.  Löydät blogikirjoituksen Valmetin roolista tekstiiliteollisuudessa täältä. Pysy kuulolla, meiltä on tulossa blogikirjoitus myös uusia pakkausratkaisuja koskien!

 

P.S. Hiljattain vastasimme myös yksityissijoittajien kysymyksiin Instagramin tarinoissa. Jos missasit kysymykset ja vastaukset, niin tallenne löytyy profiilistamme @valmet_sijoituskohteena! Voit myös lähettää meille kysymyksiä Instagramissa yksityisviestillä.