Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan valmistelutyön pohjalta ja yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti. Prosessin tukena käytetään ulkopuolista markkinatietoa. Hallitus määrittää toimitusjohtajan palkitsemisen osatekijät markkinavertailun ja muiden asiaankuuluvien tietojen perusteella.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kuukausittain maksettavan peruspalkan ja tavanomaiset työsuhde­edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun, paikallisen lainsäädännön ja markkinakäytännön mukaan), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista, eläke-eduista ja tavanomaisista vakuutuksista. Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka vuonna 2020 on 680 104 euroa. Muuttuvien palkanosien suhteellinen osuus on enintään kaksin- tai kolminkertainen kiinteään palkkaan verrattuna.

 

Pitkän aikavälin kannustin

Ansaintajakso

2020

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut – ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saatujen tilausten kasvu

Mahdollinen palkkion maksu

Maksetaan osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana keväällä 2021

Osakkeiden määrä yhteensä

Enintään 42 800 osaketta (130 % peruspalkasta)

Siirtorajoitusjakso

2 vuotta

Lyhyen aikavälin kannustin

Ansaintajakso

2020

Palkkion peruste

Yhtiön vertailukelpoisen EBITA-tuloksen kehitys sekä hallituksen päättämät strategiset tavoitteet  

Enimmäispalkkio

100 % peruspalkasta

Mahdollinen palkkion maksu

Maksetaan maaliskuussa 2021

Muut palkitsemisen elementit

Lisäeläkejärjestely, jossa eläkemaksuna on tietty prosenttiosuus kiinteästä peruspalkasta.
20 % peruspalkasta.

Päivitetty; 17.06.2020