Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkitsemisesta ja muista eduista sekä toimisuhteen muista ehdoista päättää hallitus palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan valmistelutyön pohjalta ja yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti. Prosessin tukena käytetään ulkopuolista markkinatietoa. Hallitus määrittää toimitusjohtajan palkitsemisen osatekijät markkinavertailun ja muiden asiaankuuluvien tietojen perusteella.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kuukausittain maksettavan peruspalkan ja tavanomaiset työsuhde­edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun, paikallisen lainsäädännön ja markkinakäytännön mukaan), lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista, eläke-eduista ja tavanomaisista vakuutuksista. Toimitusjohtajan kiinteä vuosipalkka vuonna 2021 on 697 106 euroa. Muuttuvien palkanosien suhteellinen osuus on enintään kaksin- tai kolminkertainen kiinteään palkkaan verrattuna.

 

SUORITEPERUSTEINEN OSAKEPALKKIO-OHJELMA 2021–2023

Ansaintajakso

2021–2023

2021

Palkkion peruste

Ennaltamäärätyt strategiset tavoitteet

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut – ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saatujen tilausten kasvu 

Mahdollinen palkkion maksu

Maksetaan osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024 

Maksetaan osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022 

Osakkeiden määrä yhteensä

Enintään 45 879 osaketta (150 % peruspalkasta)

Siirtorajoitusjakso

Ei siirtorajoitusjaksoa

Kaksi vuotta

 

Valmetin hallitus hyväksyi joulukuussa 2017 osakeomistusta koskevan suosituksen Valmetin johtoryhmän jäsenille. Kaikkien Valmetin johtoryhmän jäsenten tulisi omistaa bruttomääräistä vuotuista peruspalkkaansa vastaava määrä yhtiön osakkeita (100 prosentin osakeomistussuositus).

Lyhyen aikavälin kannustin

Ansaintajakso

2021

Palkkion peruste

Yhtiön vertailukelpoisen EBITA-tuloksen kehitys sekä hallituksen päättämät strategiset tavoitteet  

Enimmäispalkkio

100 % peruspalkasta

Mahdollinen palkkion maksu

Maksetaan maaliskuussa 2022

Muut palkitsemisen elementit

Lisäeläkejärjestely, jossa eläkemaksuna on tietty prosenttiosuus kiinteästä peruspalkasta.
20 % peruspalkasta.

Päivitetty; 26.04.2021