Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen valintaa ja palkitsemista koskevat asiat valmistelee Valmetin nimitystoimikunta, joka antaa ehdotuksensa hallitukselle. Nimitystoimikunta voi käyttää valmistelutyössä apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita palkitsemisen tason määrittämisessä. Työjärjestyksensä mukaisesti nimitystoimikunta esittää ehdotuksensa ja raportoi toiminnastaan yhtiökokoukselle. Tarkempaa tietoa palkitsemiseen liittyvässä valmistelutyössä käytetyistä menettelytavoista löytyy täältä.

Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta ja kokouskohtaisista palkkioista. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan lisäksi erillinen vuosipalkkio. Hallituksen jäsenet saavat matkakorvauksia ja päivärahaa Valmetin matkustuskäytännön mukaisesti. Hallituksen henkilöstön edustaja on oikeutettu kokouspalkkioon niistä kokouksista, joihin hän on saanut kutsun ja osallistunut.

 

Hallitukselle on päätetty maksaa vuosipalkkioita varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 145 000 euroa
  • Varapuheenjohtajalle 80 000 euroa
  • muille jäsenille 64 000 euroa

Lisäksi vuoden 2023 yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan valiokuntatyöstä seuraavasti:

  • 16 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
  • 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle
  • 8 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle
  • 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle

Edellisten lisäksi, jokaisesta hallituksen tai hallituksen valiokunnan kokouksesta maksetaan osallistuneille seuraavat kokouspalkkiot:

  • 750 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa
  • 1 500 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa
  • 3 000 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella

Kokouksista, joihin hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden kautta, mukaan lukien hallituksen valiokunnan kokoukset, maksetaan hallituksen jäsenelle 750 euron kokouspalkkio. Lisäksi hallituksen matkakokouksista maksetaan hallituksen jäsenille 1 500 euron kokouspalkkio.

Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä pörssilistalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2023 on julkaistu.