Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous päättää hallituksen ja hallituksen valiokuntien jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen valintaa ja palkitsemista koskevat asiat valmistelee Valmetin nimitystoimikunta, joka antaa ehdotuksensa hallitukselle. Nimitystoimikunta voi käyttää valmistelutyössä apuna myös ulkopuolisia asiantuntijoita palkitsemisen tason määrittämisessä. Työjärjestyksensä mukaisesti nimitystoimikunta esittää ehdotuksensa ja raportoi toiminnastaan yhtiökokoukselle. Tarkempaa tietoa palkitsemiseen liittyvässä valmistelutyössä käytetyistä menettelytavoista löytyy täältä.

Hallituksen jäsenten palkitseminen koostuu vuosipalkkiosta ja kokouskohtaisista palkkioista. Hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan lisäksi erillinen vuosipalkkio. Hallituksen jäsenet saavat matkakorvauksia ja päivärahaa Valmetin matkustuskäytännön mukaisesti. Hallituksen henkilöstön edustaja on oikeutettu kokouspalkkioon niistä kokouksista, joihin hän on saanut kutsun ja osallistunut.

 

Hallitukselle on päätetty maksaa vuosipalkkioita varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päättymiseen saakka kestäväksi toimikaudeksi seuraavasti:

  • Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 118 000 euroa
  • Varapuheenjohtajalle 70 000 euroa
  • muille jäsenille 56 000 euroa

Lisäksi vuoden 2021 yhtiökokous päätti, että peruspalkkiona maksetaan valiokuntatyöstä seuraavasti:

  • 14 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
  • 7 000 euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle
  • 6 000 euroa palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle
  • 4 000 euroa jokaiselle palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle

Edellisten lisäksi, jokaisesta hallituksen tai hallituksen valiokunnan kokouksesta maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

  • 750 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa
  • 1 500 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa
  • 3 000 euroa kokoukselta niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella

 

Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmet Oyj:n osakkeita säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan, ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun puolivuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2021 on julkistettu.

 

Päivitetty; 06.05.2021