Johtoryhmän palkitseminen

Hallituksen palkitsemisvaliokunta päättää muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja eduista toimitusjohtajan esityksen ja hallituksen hyväksymien yleisten periaatteiden pohjalta.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen kuukausittain maksettavan peruspalkan ja tavanomaiset työsuhde­edut, kuten autoedun ja matkapuhelinedun), lisäeläkejärjestelystä sekä lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimista.

 

Pitkän aikavälin kannustin

Ansaintajakso

2020

Palkkion peruste

Vertailukelpoinen EBITA prosentteina liikevaihdosta ja vakaan liiketoiminnan (Palvelut – ja Automaatio-liiketoimintalinjat) saatujen tilausten kasvu

Mahdollinen palkkion maksu

Maksetaan osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana keväällä 2021

Osakkeiden enimmäismäärä

Osakkeiden kiinteä enimmäismäärä lasketaan ansaintakauden alussa perustuen 110 prosenttiin johtoryhmän jäsenten keskimääräisestä vuosipalkasta poislukien toimitusjohtaja

Siirtorajoitusjakso

2 vuotta

Lyhyen aikavälin kannustin

Ansaintajakso

2020

Palkkion peruste

Yhtiötasoiset ja liiketoimintakohtaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä henkilökohtaiset strategiset tavoitteet  

Enimmäispalkkio

60 % peruspalkasta

Mahdollinen palkkion maksu

Maksetaan maaliskuussa 2021

Muut palkitsemisen elementit

Johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kuusi kuukautta molemmille osapuolille. Jos yhtiö irtisanoo sopimuksen, maksetaan lisäksi irtisanomiskorvaus, joka vastaa viimeisintä täyttä kokonaiskuukausipalkkaa kerrottuna kuudella.  

Lisäeläkejärjestely, jossa eläkemaksuna on tietty prosenttiosuus kiinteästä peruspalkasta. Tehtävästä riippuen 15-20 % peruspalkasta.  

Palkitseminen vuonna 2019

 

Kiinteä vuosipalkka
(sis. verotettavat työsuhde-edut)

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio vuodelta 2018

Osakepohjainen kannustinpalkkio

Lisäeläke

Yhteensä

Johtoryhmä,
euroa

3 132 978

1 041 851

3 111 251

531 207

7 817 287

Päivitetty; 17.06.2020