Sellu- ja paperiteollisuuden digitalisaatio, osa 1/3 – Selkeämpää asennuskannan tietojen hallintaa

Asennuskannan luettelo kannattaa laatia täsmällisesti ja reaaliaikaisten tietojen perusteella. Yhtenäinen ja suoraviivainen luettelo auttaa säästämään niin aikaa, rahaa kuin resurssejakin. Tuoteluettelon ja nimeämiskäytännön rakenteen selkiyttäminen helpottaa ennakoivan kunnossapidon suunnittelua, sillä näin voidaan varmistaa varaosien saatavuus ja vähentää pitkien ja kalliiksi tulevien seisokkien riskiä.

On tavallista, että asennuskannan luettelon laatu heikkenee ajan myötä. Usein luetteloon ilmestyy uusi kohde aina, kun nimikkeessä käytetään esimerkiksi ylimääräisiä välilyöntejä tai isoja kirjaimia. Kaikki eri kirjoitusasut näkyvät luettelossa uusina erillisinä kohteina. Ilman johdonmukaista nimeämiskäytäntöä ja yhtenäistä tietokantaa asennuskannan luettelon hallinta ja ylläpito voikin olla todella työlästä.

Nykyisten digitaalisten työkalujen avulla voimme laatia yhdessä selkeämmän luettelon tulevia tilauksia, laskutusta, toimituksia ja kunnossapitoa varten. Teemme prosessilaitteillesi digitaalisen auditoinnin, joka perustuu laitteiden tunnistekohtaisiin tietoihin. Näin saamme muokattua kaikki tiedot samaan muotoon. Uuden yhdenmukaisen luettelon täsmällisyys on hyvä varmistaa tekemällä kaikkein kriittisimmille laitteille fyysinen auditointi.

Yhteistyön tuloksena on kattava, selkeä, yhtenäinen ja yhdenmukainen laiteluettelo. Yleensä uusi luettelo on myös huomattavasti lyhyempi, ja sen hallinta ja ylläpito digitaalisessa ympäristössä helpottuvat merkittävästi. Erään asiakkaamme asennuskannan luettelossa oli aluksi yli 5 000 nimikettä. Laadimme yhdessä johdonmukaisen nimeämiskäytännön ja yksinkertaistimme luetteloa. Auditointiprosessin jälkeen sama luettelo olikin kutistunut vain 550 nimikkeeseen.

Lähes 90 prosentin parannusta selittivät etenkin aiemman luettelon epäjohdonmukaisuudet laitteiden nimeämisessä. Asennuskannan luettelon yhdenmukaistamisen ja selkiyttämisen sekä täsmällisen ylläpidon avulla voidaan säästää merkittävästi työvoimakustannuksissa ja varaosien varastoinnissa. Samalla myös elinkaaripalveluiden ja ennakoivan kunnossapidon tehtävien suunnittelu ja toteutus helpottuvat.

Nämä asennetun laitekannan tiedot ovat kuitenkin vasta ensimmäinen askel tietoturvallisen ja tarkkaan valvotun teollisen internetin (Industrial Internet of Things, IIoT) hyödyntämisessä. Seuraavana voikin olla vuorossa esimerkiksi varaosatilausten ja varastonvalvonnan automatisointi. Potentiaali on rajaton. Esittelemme lisää sellu- ja paperinvalmistuksen prosessien digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia tulevissa julkaisuissamme.

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.

Havainnekuva asennuskannan nimeämisestä.