Sellu- ja paperiteollisuuden digitalisaatio, osa 3/3 – Tehokkaampaa liiketoimintaa verkottumalla

Abstrakti digitalisaatiokuva.

Teollinen internet mahdollistaa tiedonsiirron eri laitteiden, järjestelmien ja alustojen välillä. Tällöin manuaalista työtä tarvitaan entistä vähemmän, resursseja vapautuu muuhun käyttöön ja inhimillisten virheiden riskit vähenevät. Ihmisen ja koneen saumaton yhteistyö voi parantaa koko prosessin tehokkuutta tuotannon suunnittelusta ja palveluiden oikean ajoituksen sekä varaosien saatavuuden varmistamisesta aina toimivan logistiikkaketjun ja aikataulun mukaisten toimitusten takaamiseen.

Yhteyksien luonne on kehittynyt ajan myötä. Nykypäivän digitaalisessa ympäristössä yrityksen ei enää tarvitse tehdä suuria investointeja erillisiin portaaleihin ulkoista tiedon jakamista varten. Digitaalinen yhteisö toimii kuin turvallinen verkko, jossa tiedot syötetään järjestelmään vain kerran ja jaetaan sitten asianosaisille. Näin yhteistyöstä tulee entistä sulavampaa ja kannattavampaa, ja liiketoiminnan tulos kohenee.

Tämä uudenlainen avoimuus mahdollistaa sen, että kaikkea tuotantoprosessissa ja arvoketjussa käytettävissä olevaa tietoa hyödynnetään ja uusia proaktiivisia palveluja kehitetään analysoidun tiedon perusteella. Meille siitä on tullut ennakoivan kunnossapidon, resurssien hallinnan ja laadunvalvonnan suunnittelun kulmakivi.

Yritysten on yhä vaikeampi toimia tyhjiössä, kun kokonaiset arvoketjut linkittyvät toisiinsa ja tietoa jaetaan organisaatiorajojen yli. Digitalisaatio syntyy yhteistyöstä ja vaatii aikaa. On taloudellisesti järkevää hajauttaa digitalisaatioon liittyvät investoinnit pidemmälle aikavälille. Kukin investointi vahvistaa prosessia ja tuottaa mitattavaa hyötyä sekä tuotantoprosessille että koko liiketoiminnalle.

Digitalisaatiota pidetään usein haastavana, monimutkaisena ja vaikeasti määriteltävänä ilmiönä. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla mitään näistä. Meille se on pikemminkin työkalu, joka tarjoaa rajattomasti uusia mahdollisuuksia. Oikeiden yhteistyökumppanien avulla voitkin luotsata yrityksesi sellun, paperin, pehmopaperin tai kartongin tuotannon kohti entistä tehokkaampaa ja tuottavampaa tulevaisuutta. Sellu- ja paperiteollisuuden kehittyessä ja laajentuessa monenlaisten uusien biotuotteiden suuntaan myös digitaalisen maailman kehitys etenee jatkuvasti.

Jos tahdomme saada digitalisaatiosta kaiken irti, meidän on jaettava tietoa niin asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden kuin palveluntarjoajienkin kanssa. Teollisen internetin edut ovat aivan ulottuvillamme. Tarvitaan vain huolellista suunnittelua, viisaasti kohdennettuja investointeja sekä parhaita työkaluja ja yhteistyökumppaneita. Panostamalla yhteistyöhön voimme varmistaa, että sellu- ja paperiliiketoiminnan matka tehokkaampaan digitaaliseen tulevaisuuteen on tilaisuuksia täynnä.

 

Teksti: Ilpo Miettinen

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.

Kaavio digitalisaation vaikutuksista.