Valmet muuttaa taloudellisen raportointinsa rakennetta ja julkaisee segmenttien vertailutiedot vuodelle 2021

Valmet muuttaa taloudellisen raportointinsa rakennetta ja julkaisee segmenttien vertailutiedot vuodelle 2021

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27. huhtikuuta 2022 klo 9.30

 

Valmet on päättänyt muuttaa taloudellisen raportointinsa rakennetta 1. tammikuuta 2022 alkaen tuodakseen paremmin esiin Valmetin liiketoimintojen kehitystä. Uusi raportointirakenne heijastaa Valmetin toimintamallia, ennakoi Neleksen yhdistämistä Valmetiin ja on yhdenmukainen sen kanssa, miten Valmetin johto seuraa Valmetin liiketoimintojen operatiivista kehitystä.

 

Valmet koostuu kolmesta raportoitavasta segmentistä: Palvelut, Automaatio ja Prosessiteknologiat. Saatujen tilausten ja liikevaihdon lisäksi Valmet julkistaa segmenttien kannattavuuden.

 

Valmetin segmentit ovat seuraavat:

 

  • Palvelut-segmentti, joka koostuu Palvelut-liiketoimintalinjasta
  • Automaatio-segmentti, joka koostuu Virtauksensäätö-liiketoimintalinjasta (alkaen 1.4.2022) ja Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjasta
  • Prosessiteknologiat-segmentti, joka koostuu Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoista.

 

Palvelut-segmentti tarjoaa asiakkaille joustavia ja räätälöityjä palveluja koko elinkaaren ajan parantaen suorituskykyä ja luotettavuutta. Automaatio-segmentti toimittaa virtauksensäätöteknologioita ja -palveluita sekä automaatioratkaisuja, yksittäisistä mittauksista koko tehtaan laajuisiin prosessiautomaatiojärjestelmiin. Prosessiteknologiat-segmentti tarjoaa teknologiaratkaisuja sellun ja energian tuotantoon, biomassan muuntamiseen ja päästöjen hallintaan, sekä kokonaisia tuotantolinjoja, koneuudistuksia ja prosessikomponentteja kartongin, pehmopaperin ja paperin tuotantoon. Jokaisella segmentillä on vahva asema uusiutuvien raaka-aineiden jalostamisen kasvavilla markkinoilla ja pitkän aikavälin kasvumahdollisuudet suotuisten megatrendien tukemina.

 

Valmet raportoi jatkossakin liiketoimintalinjojensa saadut tilaukset ja liikevaihdon. Valmetin liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Virtauksensäätö, Automaatiojärjestelmät, Paperit sekä Sellu ja energia. Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinjan nimi oli aiemmin Automaatio. Valmetin johtoryhmän raportointilinjat säilyvät ennallaan.

 

Seuraavat taulukot esittävät Valmetin segmenttien tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot vuoden 2021 kaikilta vuosineljänneksiltä ja koko vuodelta 2021 vertailun mahdollistamiseksi. Valmet ei anna pro forma -vertailulukuja Virtauksensäätö-liiketoimintalinjalle.

 

Saadut tilaukset, milj. euroa

Q1/2021

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021

2021

Palvelut

383

370

341

387

1 481

Automaatio

123

116

109

119

467

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja

123

116

109

119

467

Prosessiteknologiat

807

742

657

587

2 793

Sellu ja Energia-liiketoimintalinja

458

320

145

237

1 160

Paperit-liiketoimintalinja

349

423

512

350

1 634

Yhteensä

1 312

1 228

1 107

1 093

4 740

 

Liikevaihto, milj. euroa

Q1/2021

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021

2021

Palvelut

288

337

322

413

1 360

Automaatio

67

94

91

160

412

Automaatiojärjestelmät-liiketoimintalinja

67

94

91

160

412

Prosessiteknologiat

503

512

522

626

2 163

Sellu ja Energia-liiketoimintalinja

227

236

257

302

1 022

Paperit-liiketoimintalinja

275

277

265

324

1 141

Yhteensä

858

943

935

1 199

3 935

 

Vertailukelpoinen EBITA, milj. euroa

Q1/2021

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021

2021

Palvelut

36

47

50

71

204

Automaatio

5

15

19

40

79

Prosessiteknologiat

43

41

46

45

175

Muut

-4

-8

-8

-10

-30

Yhteensä

80

95

107

147

429

 

Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta

Q1/2021

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021

2021

Palvelut

12,6 %

13,9 %

15,5 %

17,2 %

15,0 %

Automaatio

7,2 %

16,4 %

20,5 %

25 ,2 %

19,2 %

Prosessiteknologiat

8,5 %

8 ,0 %

8,9 %

7,2 %

8,1 %

Yhteensä

9,4 %

10 ,1 %

11,4 %

12,2 %

10,9 %

EBITA, milj. euroa

Q1/2021

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021

2021

Palvelut

41

47

50

72

210

Automaatio

4

16

19

43

83

Prosessiteknologiat

43

41

46

44

173

Muut

-7

-8

-4

-18

Yhteensä

89

97

107

155

448

EBITA, % liikevaihdosta

Q1/2021

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021

2021

Palvelut

14,4 %

14 ,0 %

15,5 %

17,3 %

15,5 %

Automaatio

6,6 %

17,1 %

21,0 %

27 ,0 %

20,1 %

Prosessiteknologiat

8,5 %

7,9 %

8,8 %

7,0 %

8,0 %

Yhteensä

10,3 %

10,3 %

11,4 %

12,9 %

11,4 %

 

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, milj. euroa

Q1/2021

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021

2021

Palvelut

5

1

6

Automaatio

1

3

4

Prosessiteknologiat

-1

-2

-3

Muut

4

1

6

11

Yhteensä

8

2

8

19

 

Aineettomien hyödykkeiden poistot, milj. euroa

Q1/2021

Q2/2021

Q3/2021

Q4/2021

2021

Palvelut

-2

-2

-1

-1

-6

Automaatio

-3

-3

-3

-3

-11

Prosessiteknologiat

-2

-2

-2

-2

-8

Muut

-6

-6

-5

-6

-24

Yhteensä

-13

-13

-12

-12

-49

 

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Kari Saarinen

talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely