Suunnattu osakeanti Valmetin pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi

Suunnattu osakeanti Valmetin pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi

 

Valmet Oyj:n pörssitiedote 23.6.2022 klo 12.15

 

Valmetin hallitus päätti 21. kesäkuuta 2022 suunnatusta osakeannista Valmetin pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän palkkioiden maksamiseksi ansaintajaksolta 2021. Kyseessä oleva kannustinjärjestelmä on viivästetty suoriteperusteinen osakepalkkio-ohjelma.

 

Osakeannissa 23. kesäkuuta 2022 on luovutettu vastikkeetta 868 Valmetin hallussa ollutta omaa osaketta kannustinjärjestelmään kuuluville henkilöille järjestelmän ehtojen mukaisesti. Lisätietoja pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä on saatavilla 17. joulukuuta 2020 julkaistussa pörssitiedotteessa.

 

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 22. maaliskuuta 2022 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

 

Osakeannin jälkeen Valmet Oyj:n hallussa on 342 108 omaa osaketta.

 

Lisätietoja antaa:

Pekka Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

 

VALMET

 

Katri Hokkanen

väliaikainen talousjohtaja

 

Pekka Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

 

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valmet.fi

 

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi – ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa.

 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

 

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa.

 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

 

Henkilötietojen käsittely