Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Alfa Laval Treasury International AB (publ):n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote, 18.12.2020 klo 17:30 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen Alfa Laval AB (publ):lta koskien Alfa Laval Treasury International AB (publ):n yhteenlaskettua omistusta Neleksestä.

Alfa Laval Treasury International AB (publ):n yhteenlaskettu omistus ylitti 5 prosenttia 18.12.2020 ja on 12 723 923 osaketta tai 8,46 prosenttia Neleksen osakkeista ja äänistä. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Ilmoitusvelvollisuuden perustana oleva liiketoimi on Neles Oyj:n osakkeiden siirtäminen konsernin sisällä Alfa Laval AB (publ):lta välilliselle tytäryhtiölleen Alfa Laval Treasury International AB (publ):lle.

Alfa Laval Treasury International AB (publ):n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä %
(A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 8,46 0 8,46
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 8,46 0 8,46

7. Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 7)
FI4000440664 12,723,923 - 8,46 -

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstö alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Alfa Laval AB (publ) 0 0 0
Alfa Laval Holding AB 0 0 0
Alfa Laval NV 0 0 0
Alfa Laval Corporate AB 0 0 0
Alfa Laval Treasury International AB (publ) 8,46 0 8,46

10. Lisätietoa:

Ilmoitusvelvollisuuden perustana oleva liiketoimi on Neles Oyj:n osakkeiden siirtäminen konsernin sisällä Alfa Laval AB (publ):lta välilliselle tytäryhtiölleen Alfa Laval Treasury International AB (publ):lle.

 

Neles Corporation

Distribution:
Nasdaq Helsinki
Media
www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

www.neles.com/fi, Twitter