Valmet on allekirjoittanut Euroopan investointipankin kanssa 175 miljoonan euron lainan yhtiön tutkimus- ja kehitystoimenpiteisiin

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 27.9.2023 klo 15.00

Valmet on allekirjoittanut 175 miljoonan euron lainasopimuksen Euroopan investointipankin (EIP) kanssa. Lainajärjestelyn tarkoituksena on tukea Valmetin tutkimus- ja kehitystoimenpiteitä ja rahoittaa teknologioita, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla. Lainajärjestelyllä rahoitetaan yhtiön tutkimus- ja kehitystoimenpiteitä vuosina 2023-2026.

Rahoituksella pyritään edistämään resurssi- ja energiatehokkuutta sekä Valmetin teknologioiden suorituskykyä, tehostamaan kierrätettävien raaka-aineiden käyttöä ja parantamaan Valmetin toimintojen kestävää kehitystä. Rahoitus on osa Euroopan investointipankin pakettia tukea Euroopan Unionin REPowerEU-suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on päästä eroon fossiilisten polttoaineiden tuontiriippuvuudesta.

Valmetin tutkimus- ja kehitysmenot olivat 95 miljoonaa euroa vuonna 2022. Valmetilla on 28 tutkimus- ja kehityskeskusta ympäri maailmaa sekä noin 1 300 suojattua keksintöä.

”Valmetin tutkimus- ja kehitystyön tavoitteena on luoda uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita, jotka huomioivat asiakkaiden tarpeet ja auttavat vastaamaan tärkeimpiin globaaleihin megatrendeihin: edistämällä raaka-aineiden sekä veden ja energian käytön tehokkuutta sekä tehostamalla uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä ja päästöjen vähentämistä. Olemme tyytyväisiä tähän lainajärjestelyyn, sillä se parantaa Valmetin valmiutta tukea vihreää siirtymää asiakkaidemme toimialoilla”, sanoo Valmetin tutkimus- ja kehitysjohtaja Janne Pynnönen.

Tietoa Euroopan investointipankista

EIP on pitkäaikaisia lainoja myöntävä Euroopan unionin rahoituslaitos, jonka omistavat EU:n jäsenvaltiot. EIP-ryhmä on laatinut ilmastopankin tiekartan (Climate Bank Roadmap) saavuttaakseen kunnianhimoisen tavoitteensa tukea ilmastotoimia ja ympäristön kannalta kestäviä investointeja tuhannella miljardilla eurolla vuoteen 2030 mennessä sekä suunnata yli puolet EIP:n rahoituksesta ilmastotoimiin ja ympäristön kestävyyteen vuoteen 2025 mennessä. Osana tiekarttaa kaikki EIP-ryhmän uudet lainaoperaatiot on sovitettu Pariisin sopimuksen tavoitteisiin ja periaatteisiin vuoden 2021 alusta asti.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:

Reetta Antila, rahoitusjohtaja, Valmet, puh. +358 50 599 3114

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillämme ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 17 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Valmetin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 5,1 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi | Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) |

Henkilötietojen käsittely