Valmetin toimittama selluteknologia ja automaatio onnistuneesti käytössä LD Celulosen uudella sellutehtaalla Brasiliassa

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 25.4.2022 klo 14.00

LD Celulose S.A., joka on itävaltalaisen Lenzingin ja brasilialaisen Dexcon yhteisyritys, on investoinut noin 1,3 miljardia dollaria uuteen, 500 000 tonnia liukosellua vuodessa tuottavaan tehtaaseen Triângulo Mineiron alueella Brasiliassa. Valmet toimitti tehtaaseen avainprosessiteknologiaa ja integroidut automaatioratkaisut. Toimitetut laitteistot on otettu onnistuneesti käyttöön ja uuden tehtaan tuotannon kasvattaminen on aloitettu.

Valmet toimitti projektin laajana toimituksena. Projektin yksityiskohtainen suunnittelu alkoi vuoden 2020 alussa, ja asennustyöt työmaalla alkoivat vuoden 2021 alussa.

”Uusi tehtaamme luo positiivisia sosioekonomisia vaikutuksia koko alueelle. Liukosellu on keskeinen raaka-aine Lenzingin puupohjaisten tekstiili- ja erikoiskuitujen valmistuksessa. Tehdas kuuluu maailman tuottavimpiin ja energiatehokkaimpiin, ja Valmetin teknologiat ovat avainasemassa tavoitteidemme saavuttamisessa. Olemme ottaneet käyttöön edistyksellisimmät teknologiat tehtaan tuotantoprosessissa sekä ratkaisuissa, joilla pyritään vähentämään ympäristöpäästöjä. Olemme erittäin iloisia, että ulkoisista haasteista huolimatta olemme pystyneet noudattamaan alkuperäistä aikatauluamme”, sanoo LD Celulosen toimitusjohtaja Luiz Künzel.

”Tämä projekti on erinomainen esimerkki Valmetin liukoselluteknologian ja uuden sellutehtaan projektitoimitusosaamisesta. Projekti toteutettiin lähes kokonaan koronapandemian aikana. Olemme tehneet etätyönä suunnittelua sekä projektinhallintaa, ja jopa automaatiojärjestelmän tehdastestaus toteutettiin etäyhteyksillä. Se on vaatinut paljon keskinäistä luottamusta ja aktiivista viestintää Valmetin ja LD Celulose -tiimien välillä sekä erityistä huomiota suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Olen erittäin iloinen nähdessäni, että tiimimme ovat saavuttaneet tämän tärkeän virstanpylvään tuotannon aloittamisessa”, sanoo Valmetin sellu- ja energialiiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt.

”Onnistunut projektin toteutus näinä haastavina aikoina osoittaa kykymme ja osaamisemme toimittaa oikeaan aikaan ja laadukkaasti. Tämän on mahdollistanut erinomainen yhteistyö Valmetin brasilialaisten ja pohjoismaisten tiimien ja asiakkaamme tiimien kesken. Johtavien prosessiteknologiaratkaisujen lisäksi tässä projektissa on edistynyt automaatiojärjestelmä sekä analysaattorit, Valmet Industrial Internet -ratkaisut ja koko tehtaan kattava operaattoreiden koulutussimulaattori”, sanoo Valmetin Etelä-Amerikan aluejohtaja Celso Tacla.

Tietoa Valmetin toimituksesta

Valmetin kokonaistoimitus sisälsi kuitulinjan, sellun kuivaus- ja paalauslinjan, haihduttamon, tuhkan kiteytyslaitoksen, valkolipeälaitoksen, tehtaan laajuisen automaatiojärjestelmän, analysaattorit ja koulutussimulaattorit kaikille prosessialueille.

Kuitulinjassa on Valmet TwinRoll -teknologia, joka takaa korkean pesutehokkuuden ja alhaisen kemikaalien ja veden kulutuksen. Sellun kuivaus- ja paalauslinja on suunniteltu täyttämään liukosellun erityisvaatimukset energiatehokkaasti. Lisäksi se varmistaa korkealaatuisen sellun ja helpon käytön hyödyntäen Valmet Quality Control -järjestelmää.

Haihduttamo hyödyntää Valmet Tubel -teknologiaa korkean käytettävyyden takaamiseksi. Haihduttamo tuottaa puhdaslaatuista lauhdetta mahdollistaen lauhdevesien sataprosenttisen uudelleenkäytön tehtaalla. Valkolipeälaitos sisältää kaustisoinnin ja meesauunin ja on suunniteltu erittäin luotettavaksi sekä siten, että huoltotoimenpiteitä saadaan vähennettyä. Valmet Ash Crystallizer -tuhkankäsittelylaitteiston kapasiteetti on 300 tonnia tuhkaa päivässä. Se ottaa talteen tehtaan kemikaalit ja poistaa lipeäkierrosta vierasaineet, pääasiassa kloridin ja kaliumin.

Tehtaanlaajuinen automaatiojärjestelmä, Valmet DNA, erottuu innovatiivisuudellaan. Se perustuu viimeisimpään virtualisointiteknologiaan, mikä mahdollistaa täysin uudenlaisen tavan käyttää tehdasta sekä integroidut yhteydet analysaattoreihin.

Valmet Operator Training Simulator (OTS) on käytössä kaikilla prosessialueilla tuotannon alusta loppuun kattaen yhteensä 14 prosessialuetta. Hankkeen innovatiivisuutta osoittaa se, että puunkäsittelyn koulutussimulaattori on ensimmäinen Brasiliassa. Toinen erityisyys on harvoin simulaattoreihin sisältyvien alueiden kuten vedenkäsittelyn, kattiloiden vedenkäsittelyn, jäteveden käsittelyn ja turbiinisimulaattoreiden sisällyttäminen OTS-ratkaisuun. Tämä osoittaa LD Celulosen sitoutumisen tehokkaampiin, optimoituihin prosesseihin, jotka keskittyvät operaattoritiimin turvallisuuteen ja huippuosaamiseen.

Tietoja asiakkaasta LD Celulose S.A.

LD Celulose S.A. on itävaltalaisen Lenzingin ja brasilialaisen Dexcon yhteisyritys, joka on rakentanut yhden maailman suurimmista liukosellutehtaista. LD Celulosen tehtaassa valmistettu liukosellu hyödynnetään tekstiiliteollisuudessa kankaiden tuottamiseksi innovatiivisesti, kestävästi ja huipputeknologiaa hyödyntäen.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Pekka Rikkinen, projektijohtaja, sellu ja energialiiketoiminta, Valmet, puh. +358 40 549 1703
Celso Tacla, johtaja, Etelä-Amerikka, Valmet, puh. +55 41 3341 4501

Aiemmat toimitukseen liittyvät tiedotteet:

23.1.2020: Valmet toimittaa sellutehtaan avainteknologian ja automaation Lenzingin ja Duratexin yhteiseen sellutehdasprojektiin Brasiliaan

12.5.2020: Valmet toimittaa tuhkankäsittelyjärjestelmän L.D. Celuloselle Brasiliaan

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.  

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely