Valmet osallistuu Vastuullinen kesäduuni 2015 –kampanjaan

02.07.2015

Valmet osallistuu Vastuullinen kesäduuni 2015 –kampanjaan  02.07.2015 Valmet on yhtenä yli 260 yrityksestä sitoutunut Taloudellisen tiedotustoimiston TATin koordinoiman Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjan periaatteisiin hyvästä kesätyöstä.

Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjan tarkoituksena on kannustaa yrityksiä tarjoamaan enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja nuorille. Kesätyö on usein nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään ja erittäin merkittävä tilaisuus oppimiseen ja kehittymiseen.

Valmet palkkasi tänä vuonna 350 kesäharjoittelijaa. Kesätyöpaikat on suunnattu alan opiskelijoille, jotka eivät ole vielä päätoimisesti työelämässä. Valmet haluaa omalta osaltaan edistää vastuullisia työelämän pelisääntöjä, joilla taataan turvallinen ja harjoittelijan oikeuksia kunnioittava mielekäs kesätyökokemus.

Valmet sitoutuu vastuullisen kesätyön periaatteisiin

Valmet on muiden yritysten tavoin sitoutunut Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjan periaatteisiin hyvästä kesätyöstä.

Periaate 1 : Hyvä hakijakokemus
- Valmetille on tärkeää luoda hakijoille hyvä kokemus työnhausta ja omalta osaltaan kannustaa nuoria työnhakuun. Valmet sai viime vuoteen verrattuna kolminkertaisen määrän hakemuksia kesäharjoitteluun, joista kaikki hakijat saivat Valmetilta vastauksen.

Periaate 2 : Mielekäs työ
- Valmet tarjoaa mielekkäitä ja sopivan haasteellisia töitä täksi kesäksi palkatuille 350 harjoittelijalle. Noin puolet harjoittelijoista sijoittuu operatiivisiin tehtäviin, kuten huollon tai tuotannon tehtäviin. Loput työskentelevät mm. tuotekehityksen, suunnittelun, myynnin ja logistiikan parissa. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi.

Periaate 3 : Perehdytys ja ohjaaminen
- Valmetin tavoitteena on luoda tapaturmaton työympäristö kaikille työntekijöille. Työturvallisuuteen, ja hyvään työhön perehdyttämiseen ja ohjaamiseen keskitytään myös kesäharjoittelijoiden osalta. Perehdyttämiseen nimetään vastuuhenkilö. Myös palautteen antamiseen keskitytään.

Periaate 4 : Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus
- Valmetilla kesäharjoittelijoita kohdellaan reilusti ja oikeudenmukaisesti. He ovat tasavertaisia työyhteisön jäseniä.

Periaate 5 : Kohtuullinen palkka
- Valmet sopii palkasta ja muista työsuhteen ehdoista kirjallisesti työsopimuksessa.

Periaate 6 : Kirjallinen työsopimus ja todistus
- Jokaisen kesäharjoittelijan kanssa allekirjoitetaan kirjallinen työsopimus ja työtodistus toimitetaan kesätyön päättyessä.

Lisätietoa kampanjasta löytyy kampanjan nettisivuilta: http://www.kesaduuni.org/