Valmetin hallitus päätti jatkaa avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Valmet Oyj:n pörssitiedote 16.12.2015 klo 16:30

Valmetin hallitus on vahvistanut jatkon joulukuussa 2014 hyväksytylle Valmetin avainhenkilöiden osakepohjaiselle kannustinjärjestelmälle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt Valmetiin ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Vuonna 2014 hyväksytyssä järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Valmetin hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 perustuu liikevoittoprosentin (EBITA %) parantumiseen ja vakaan liiketoiminnan, eli Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjojen, tilausten kasvuprosenttiin. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016 maksetaan vuonna 2017 osittain Valmetin osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Ohjelman osana konsernin johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus saada ansaintajaksolta 2016 palkkiona lisäosakkeita edellyttäen, että hän ennestään omistaa tai ostaa Valmetin osakkeita hallituksen päättämän määrän 31.12.2016 mennessä.  Palkkion saaminen on sidottu johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmästä maksettava palkkio on enintään 120 prosenttia avainhenkilön vuosipalkasta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet Valmetille vastikkeetta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 80 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettava  palkkio on yhteensä enintään noin 850 000 Valmetin osaketta.

Espoo, 16.12.2015

VALMET

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0001
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir