Valmetin strategia ja taloudelliset tavoitteet muuttumattomat ja hallituksen vahvistamat

Valmet Oyj:n pörssitiedote 31.7.2014 klo 15.15

Valmetin hallitus on vahvistanut uudelleen 3. syyskuuta 2013 julkistetut Valmetin strategian ja taloudelliset tavoitteet, jotka säilyvät muuttumattomina.

Strategia

Valmet keskittyy kehittämään teknologioita ja palveluja maailmanlaajuisesti biopohjaisia raaka-aineita käyttäville teollisuudenaloille. Valmetin visiona on tulla maailmanlaajuisesti parhaaksi toimijaksi asiakkaidensa palvelussa. Valmetin toiminnan perustarkoituksena on muuntaa ja jalostaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia.

Valmetin asiakkaat edustavat pääasiassa sellu-, paperi- ja energiateollisuutta. Kaikki nämä ovat suuria, globaaleja teollisuudenaloja, jotka tarjoavat tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Valmet täydentää ydinliiketoimintaansa soveltamalla teknologiaansa ja osaamistaan myös muilla kuin biopohjaisia raaka-aineita hyödyntävillä teollisuudenaloilla, erityisesti energiasektorilla.

Valmetin tuote- ja palvelutarjonta koostuu tuottavuuden tehostamispalveluista, tehtaiden uudistuksista, uusista kustannustehokkaista laitteista ja ratkaisuista energian ja raaka-ainekäytön optimoimiseksi sekä teknologioista asiakkaiden lopputuotteiden arvon nostamiseksi.

Valmet jatkaa pyrkimistä strategisten tavoitteidensa saavuttamiseen seuraavien painopisteiden avulla: erinomainen asiakasosaaminen, johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa, erinomaiset prosessit sekä voittava joukkue.

Taloudelliset tavoitteet

Valmetin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

  • Liikevaihdon kasvun tulee ylittää markkinoiden kasvu

  • Liikevoitto (EBITA) ennen kertaluonteisia eriä: 6-9 %

  • Sitoutuneen pääoman tuotto (ennen veroja), ROCE: vähintään 15 %

  • Osingonmaksu vähintään 40 % nettotuloksesta

Valmet Oyj:n toimitusjohtaja Pasi Laineen kommentti:

"Jatkamme sillä strategialla ja niillä taloudellisilla tavoitteilla, jotka asetimme syyskuussa 2013. Valmetin strategia on selkeä ja hyvin määritelty, ja painopisteemme ovat oikeilla alueilla. Yhtiön johto keskittyy edelleen taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen ja kehittämään asemaamme johtavana, maailmanlaajuisena palveluiden ja teknologioiden toimittajana sellu-, paperi- ja energiateollisuuksille," toteaa Valmet Oyj:n toimitusjohtaja Pasi Laine.

Lisätietoja antaa:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0001
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0008

Sijoittajille ja analyytikoille: Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0007

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal