Valmet Oyj:n hallitus päätti avainhenkilöiden kannustinjärjestelmästä

Valmet Oyj:n pörssitiedote 16.12.2014 klo 17.00

Valmet Oyj:n hallitus on vahvistanut uuden Valmetin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, jotka ovat kalenterivuodet 2015, 2016 ja 2017. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 perustuu liikevoittoprosentin (EBITA %) parantumiseen ja palveluliiketoiminnan tilausten kasvuprosenttiin. Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015 maksetaan vuonna 2016 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Lisäksi konsernin johtoryhmän jäsenellä on mahdollisuus saada ansaintajaksolta 2015 palkkiona lisäosakkeita edellyttäen, että hän ennestään omistaa tai ostaa yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän 31.12.2015 mennessä.  Palkkion saaminen on sidottu johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä.

Järjestelmästä maksettava palkkio on enintään 120 prosenttia avainhenkilön vuosipalkasta. Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa sitouttamisjakson aikana, joka päättyy kahden vuoden kuluttua ansaintajakson päättymisestä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, hänen on pääsääntöisesti palautettava palkkiona annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 80 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot ovat yhteensä enintään noin 616 000 Valmet Oyj:n osaketta sekä rahaosuus kattamaan veroja ja veroluonteisia maksuja.

Helsinki 16.12.2014

VALMET OYJ

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Pasi Laine, toimitusjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0001

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal