Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta jatkaa kustannussäästöohjelmaansa kilpailukykynsä parantamiseksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 5.8.2013 klo 11:45  paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta jatkaa huhtikuussa 2013 käynnistämäänsä (pörssitiedote 23.4.2013) maailmanlaajuista kustannuskilpailukykyohjelmaansa sopeutuakseen markkinoiden muutoksiin. Osana ohjelmaa - jonka tavoitteena on noin sadan miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoteen 2016 mennessä - liiketoiminta aloittaa lakisääteiset yhteistoimintaneuvottelut henkilöstövähennyksistä useissa yksiköissä, jotka palvelevat erityisesti paperiteollisuutta mutta myös massateollisuutta.

Metson toimipaikat, joita vähennykset koskevat, määritetään neuvottelujen aikana. Yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan heti ja ne koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. Vähennysten arvioidaan koskevan yhteensä 750 henkilöä lähinnä Suomessa. Vähentämistoimet sisältävät esimerkiksi irtisanomisia, sisäisiä siirtoja, eläkejärjestelyitä, määräaikaisten työsuhteiden päättämisiä ja lomautuksia, sekä toimipisteiden sulkemisia, mikäli neuvotteluissa niin päätetään. Henkilöstövähennykset toteutetaan todennäköisesti vuoden 2013 kolmannen neljänneksen aikana.

Tavoitteena on saavuttaa neuvottelujen tuloksena noin 50 miljoonan euron säästöt vuotuisissa toimintakustannuksissa. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä elo-syyskuusta 2014 alkaen.

Henkilöstövähennysten tarkoitus on saattaa tuotantokyky vastaamaan nykyistä ja odotettavissa olevaa kysyntää sekä turvata liiketoimintojen maailmanlaajuinen kilpailukyky pitkällä aikavälillä. Oleellisia tässä ovat toiminnan aiempaa kevyempi kustannusrakenne ja suurempi joustavuus.

"Olemme jo toteuttaneet joitain kustannuskilpailukykyämme parantavia toimia ja nyt meidän täytyy jatkaa kustannusten vähentämistä parantaaksemme kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme. Paperikoneisiin liittyvän toimintaympäristömme merkittävät ja pysyvät rakenteelliset muutokset ovat vaikuttaneet toimintaamme heikentäen sen kilpailukykyä ja kannattavuutta. Paperikoneiden kysyntä on heikkoa, ja halvemmat teknologiaratkaisut valtaavat alaa", sanoo Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan johtaja Pasi Laine.

"Paperiteollisuus on meille edelleen tärkeä liiketoiminta-alue painopaperikonemarkkinoiden hiljentymisestä huolimatta. Kartongin ja pehmopaperin kulutus on yhä kohtuullisessa kasvussa, ja Metson laajan asennetun konekannan ansiosta voimme edelleen kehittää palveluliiketoimintaamme. Aiempaa kevyempi kustannusrakenne puolestaan auttaa meitä kilpailemaan tehokkaasti markkinoilla."

Selluteollisuutta palvelevassa Metson Kuidut-liiketoimintalinjassa on myös ryhdyttävä toimiin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamiseksi. Yhteisten resurssien aiempaa tehokkaampi käyttö ja siirtyminen yhä lähemmäs suuria asiakkaita on siksi tarpeen.

"Näiden syiden vuoksi meidän on ikävä kyllä ryhdyttävä vahvoihin toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat henkilöstöömme", Pasi Laine sanoo.

Osana sadan miljoonan euron kustannuskilpailukykyohjelmaa Metson Voimantuotanto- ja Kuidut-liiketoimintayksiköissä käytiin aiemmin tänä vuonna yhteistoimintaneuvottelut henkilöstövähennyksistä, ja tuloksena oli noin 25 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Tammikuusta 2014 alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentti palvelee asiakkaitaan entistäkin paremmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä, jonka nimeksi tulee Valmet Oyj.*

*Edellyttää Metson ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksyntää.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/energy
www.twitter.com/metsopulppaper, www.twitter.com/metsoenergy

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Pasi Laine, johtaja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 020 484 3200
Jari Vähäpesola, johtaja, Paperit-liiketoimintalinja, Metso, puh.  040 557 6627 (klo 15 jälkeen)

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com