Metso Oyj:n jakautuminen rekisteröity kaupparekisteriin

Metso Oyj:n pörssitiedote 31.12.2013 klo 10:20  paikallista aikaa

Metso Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2013 päättämän osittaisjakautumisen täytäntöönpano on tänään 31.12.2013 rekisteröity kaupparekisteriin.

Metson ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.2013 hyväksyä osittaisjakautumisen Metson hallituksen 31.5.2013 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti. Jakautumissuunnitelman mukaan Metso jakautui osittaisjakautumisella siten, että kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyivät selvitysmenettelyttä Metsolta Valmet Oyj:lle. Metson Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio-liiketoiminnat jäivät Metsoon. Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Valmet on Metsosta erillinen itsenäinen julkinen osakeyhtiö.

Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin seurauksena Jukka Viinasen, Mikael von Frenckellin, Erkki Pehu-Lehtosen ja Pia Rudengrenin hallitusjäsenyys Metsossa on päättynyt. Metson ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2013 tekemän päätöksen mukaisesti Metson hallituksen kokoonpano jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisestä alkaen on seuraava: Mikael Lilius puheenjohtaja, Christer Gardell varapuheenjohtaja ja Ozey K. Horton, Jr., Wilson Nélio Brumer, Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä.Metson hallituksen uutena puheenjohtajana Mikael Lilius toimii myös Metson nimitystoimikunnan jäsenenä Jukka Viinasen toimikauden päätyttyä.

Metson osittaisjakautumisen yhteydessä Metson osakkeenomistajat saivat jakautumisvastikkeena yhden (1) Valmetin osakkeen jokaista omistamaansa Metson osaketta kohden. Jakautumisvastiketta ei annettu Metson hallussa oleville omille osakkeille. Jakautumisvastikkeena annettujen Valmetin osakkeiden lukumäärä oli siten yhteensä 149 864 619 kappaletta. Jakautumisen täytäntöönpano ei vaikuta Metson osakkeiden noteeraamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen jakautumisesite ja sen epävirallinen englanninkielinen käännös ovat 23.9.2013 alkaen olleet saatavilla Metson verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/jakautuminen.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com