Tulevan Valmetin yt-neuvottelut päättyivät Energia- ja Kudokset-liiketoiminnoissa Suomessa

Metso Oyj:n pörssitiedote 3.12.2013 klo 10:00 paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotannon, tulevan Valmetin, Energia- ja Kudokset
-liiketoiminnat ovat saaneet päätökseen Suomessa 21.10.2013 aloitetut
yhteistoimintaneuvottelut.

Neuvottelut ovat osa Valmetin huhtikuussa 2013 käynnistämää (pörssitiedote
23.4.2013) maailmanlaajuista kustannuskilpailukykyohjelmaa markkinoiden
muutoksiin sopeutumiseksi. Alkuperäisestä aikataulusta nopeutetun ohjelman
tavoitteena on noin sadan miljoonan euron vuotuiset säästöt vuoden 2014 loppuun
mennessä.Energia-liiketoiminta

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Energia-liiketoiminta vähentää 172
 työpaikkaa Suomessa. Lisäksi muissa maissa on vähennetty 20 työpaikkaa.
Aikaisemmin ilmoitetut neuvottelut 120 työpaikan vähennystarpeesta Ruotsissa ja
vielä 20 työpaikan vähennystarpeesta muissa maissa jatkuvat edelleen. Päätökset
ja toimenpiteet tehdään näissä maissa neuvottelujen päättymisen jälkeen.
Alkuperäinen arvio vähennystarpeesta oli yhteensä 390 työpaikkaa, joista
Suomessa 220, Ruotsissa 120 ja muissa maissa 50 työpaikkaa.

Vähennykset toteutetaan Suomessa irtisanomisina, eläkejärjestelyinä ja
määräaikaisten työsuhteiden päättämisinä. Henkilöstövähennysten lisäksi Suomessa
saatetaan toteuttaa lomautuksia vuoden 2013 lopulla sekä vuonna 2014
työtilanteeseen tai yrityksen taloudellisiin syihin perustuen.
Lomautusmahdollisuus koskee kaikkia henkilöstöryhmiä.

Osana säästötoimia Energia-liiketoiminta vähentää omaa kattilavalmistustaan
 Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa Tampereen-tuotannon osalta tämä tarkoittaa
Messukylän tuotantolinjan sulkemista vuoden 2013 loppuun mennessä sekä
tuotantokapasiteetin vähentämistä Lahdesjärven-tehtaalla. Ruotsissa
tuotantokapasiteettia vähennetään Göteborgin-tehtaalla.

Kilpailutilanne energiamarkkinalla jatkuu haasteellisena. Euroopan
energiamarkkinaan vaikuttaa hiljainen talouskasvu ja poliittinen epävarmuus
koskien uusiutuvan energian tukihankkeita, kun taas Pohjois-Amerikan markkinaan
vaikuttaa maakaasun alhainen hinta, mikä on vähentänyt biomassan ja kivihiilen
käyttöä. Yllä mainituilla säästötoimenpiteillä Energia-liiketoiminta pyrkii
parantamaan liiketoimintansa tulosta, turvaamaan pitkän aikavälin
kilpailukykynsä sekä sopeuttamaan toimintansa edelleen haastavaan
markkinatilanteeseen.Kudokset-liiketoiminta

Paperikonekudos- ja suodatinkangasmarkkinalla kilpailutilanne on jatkunut
haasteellisena, mikä on heikentänyt liiketoiminnan kannattavuutta. Kudokset-
liiketoiminta uudelleenorganisoi toimintaansa ja keventää kustannusrakennettaan
kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Kudokset-liiketoiminta vähentää 23
työpaikkaa Suomessa. Lisäksi muissa maissa on vähennetty 10 työpaikkaa.
Vähennykset toteutetaan irtisanomisina ja eläköitymisinä. Arvioitu
henkilöstövähennystarve oli 35 työpaikkaa, joista 25 Suomessa ja 10 muissa
maissa.Toimenpiteiden toteuttaminen

Molemmissa liiketoiminnoissa suurin osin vähennystoimenpiteistä arvioidaan
toteutuvan  vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Kustannusten vähentämistoimien tavoitteena on saavuttaa noin 25 miljoonan euron
vuotuiset säästöt. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä vuoden 2014
viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen. Suurin osa toimenpiteiden
kertaluonteisista kustannuksista arvioidaan kirjattavan vuoden 2013 viimeisen
neljänneksen aikana.

Osana sadan miljoonan euron kustannuskilpailukykyohjelmaa Valmet on ilmoittanut
aiemmin tänä vuonna vähentämistoimista, joiden tuloksena saavutetaan noin 75
miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt.

Valmet  tukee vähennysten kohteiksi joutuneita henkilöitä monipuolisesti Polku-
työllistymistukiohjelmallaan. Ohjelma sisältää muun muassa yrittäjyyttä,
opiskelua ja uudelleen työllistymistä tukevia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi
työstä-työhön valmennusta, ja muuttotukea.Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden
teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa
työskentelevät lähellä asiakkaitamme ja ovat sitoutuneita asiakkaidemme
menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon
ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan
teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat-, pehmopaperin-
, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja  yhtiö syntyy uudestaan
sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä
31.12.2013. Yhtiön  liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3 miljardia euroa. Valmetin
tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Lue lisää www.valmet.comMetso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Energia-liiketoiminta:

Jyrki Holmala, johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Metso Oyj, puh.
010 672 0000

Kudokset-liiketoiminta:

Jari Stålhammar, johtaja, Kudokset-liiketoiminta, Palvelut-liiketoimintalinja,
Metso Oyj, puh. 010 672 0000Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com