Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Metson hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Metson hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Metson hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi                                                                              

Metso Oyj:n pörssitiedote 24.1.2018 klo 15:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 22.3.2018 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Mikael Lilius, Christer Gardell, Peter Carlsson, Ozey K. Horton, Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Arja Talma. Uudeksi jäseneksi ehdotetaan valittavan Antti Mäkinen. Mikael Liliuksen ehdotetaan jatkavan puheenjohtajana ja Christer Gardellin varapuheenjohtajana.

Antti Mäkinen (OTK, s. 1961, Suomen kansalainen), on Solidium Oy:n toimitusjohtaja. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Nordean investointipankin johtajana ja eQ Oyj:n toimitusjohtajana. 

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen. Lisäksi kaikkien on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, pois lukien Christer Gardell ja Antti Mäkinen, joiden on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä mutta ei riippumattomia sen merkittävästä osakeenomistajasta.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettaisiin kiinteä vuosipalkkio seuraavasti:

Puheenjohtajalle 120 000 euroa
Varapuheenjohtajalle 66 000 euroa
Hallituksen jäsenille 53 000 euroa

Lisäksi hallituksen jäsenistä valittaville tarkastusvaliokunnan sekä palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenille maksettaisiin lisäpalkkioita seuraavasti:

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 20 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsenet 10 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja 10 000 euroa
Palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenet 5 000 euroa
 
Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä kokonaisvuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2018 on julkistettu.

Nimitystoimikunta ehdotuksen mukaan hallituksen kokouksista maksettaisiin kokouspalkkiota Pohjoismaissa asuville hallituksen jäsenille 800 euroa kokoukselta, muualla Euroopassa asuville 1 600 euroa kokoukselta ja Euroopan ulkopuolella asuville 3 200 euroa kokoukselta. Kokouspalkkiota ei maksettaisi hallituksen valiokuntien kokouksista

Metson hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2018 yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan vuoden 2018 yhtiökokouksen jälkeen.

Metson osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 7.9.2017 ja sen jäseniä ovat Niko Pakalén (Partner, Cevian Capital AB), Eija Ailasmaa (hallituksen varapuheenjohtaja, Solidium Oy), Risto Murto (toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Mikko Mursula (sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) sekä Metson hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius asiantuntijajäsenenä.

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius ei osallistunut hallituksen puheenjohtajaan sekä hallituksen jäsenten palkkioihin liittyvään päätöksentekoon.

Lisätietoja hallituksen jäseniksi ehdotetuista henkilöistä sekä heidän riippumattomuusarvionsa ovat saatavilla yhtiön internet-sivulla www.metso.com.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 000 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa. Metso työllistää yli 11 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

metso.com/fi, twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Niko Pakálen, Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +46 8 545 675 50

Metso Oyj

Eeva Sipilä

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com