Nimitystoimikunta ehdottaa kahdeksaa jäsentä Metson hallitukseen

Metso Oyj:n pörssitiedote 28.1.2011 klo 13.15 paikallista aikaa Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2011, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokouksellle, että hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Mikael von Frenckell,
Maija-Liisa Friman, Christer Gardell, Yrjö Neuvo, Erkki Pehu-Lehtonen, Pia
Rudengren ja Jukka Viinanen. Lisäksi hallituksen uudeksi jäseneksi ehdotetaan
valittavan Ozey K Horton, Jr. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan
valittavaksi Jukka Viinanen ja varapuheenjohtajaksi Maija-Liisa Friman.

Ozey K. Horton Jr, s. 1951, toimii johtajana liikkeenjohdon konsulttiyhtiö
McKinsey & Companyn Atlantan toimistossa ja on tullut McKinseyn palvelukseen
vuonna 1981 sen Chicagon toimistoon ja aikoo siirtyä yhtiön palveluksesta
eläkkeelle tämän vuoden helmikuussa. Hän on suorittanut BSE-tutkinnon University
of Dukessa ja MBA-tutkinnon Harvardin Business Schoolissa. Vuosien aikana hän on
johtanut useita liiketoiminnan kasvuun, strategiaan, yritysjärjestelyihin ja
suorituskyvyn parantamiseen liittyviä hankkeita kansainvälisille asiakkaille eri
toimialoilta, erityisesti perinteisen teollisuuden toimialoilta (kuten kuitu-,
paperi-, pakkaus-, metalli-, kaivos-, kemian- ja energiateollisuudesta).
McKinsey & Companyn palveluksessa Ozey K. Horton Jr on myös johtanut useita
toimintayksiköitä: kansainvälisten kuitu-, paperi- ja
pakkausteollisuustoimintojen perustajana, kansainvälisten
perusmateriaalitoimintojen yhteisjohtajana sekä viimeksi energia- ja
materiaalisektorin kansainvälisten toimintojen johtajana. Hänellä on laaja
kokemus työskentelystä Euroopassa sekä myös Etelä-Amerikassa, Intiassa ja
Aasiassa. Ennen McKinseyä Horton toimi Cummins Engine -yhtiön
tuotantoliiketoiminnassa, Sonoco Products -yhtiön pakkausteollisuudessa ja JE
Sirrine Companyssa projektitekniikassa. Horton on USA:n kansalainen ja asuu
USA:ssa.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen
jäsenille maksettaisiin samansuuruinen vuosipalkkio kuin mikä maksetaan
nykyisille hallituksen jäsenille vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksen perusteella kuitenkin siten muutettuna, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksettaisiin samansuuruinen palkkio kuin hallituksen
varapuheenjohtajalle. Nimitystoimikunnan ehdottamat vuosipalkkiot ovat näin
ollen seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 92.000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 56.000 euroa ja
kullekin hallituksen jäsenelle 45.000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa,
että niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan
kokouspalkkiona 600 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla
Euroopassa 1.200 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on
Euroopan ulkopuolella 2.400 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen
valiokuntien kokoukset. Nimitystoimikunta ehdottaa, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan markkinoilta hankittavina Metso Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan
suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun
osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2011 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan
yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön
edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten
hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön
edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen
jälkeen.

Nimitystoimikunta

Metson yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Kari
Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) ja jäseninä Lars Förberg (Managing
Partner, Cevian Capital), Matti Vuoria (toimitusjohtaja, Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varma) ja Harri Sailas (toimitusjohtaja, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen). Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka
Viinanen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäseninä.

Ozey K. Horton Jr:n CV ja valokuva löytyvät internet-sivuiltamme:
www.metso.com/fi.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia-   ja   palveluratkaisut   kaivos-,   maarakennus-,  voimantuotanto-,
automaatio-,  kierrätys- sekä  massa- ja  paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso, puh. +358 20 484 3240

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso OyjOlli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com