Metson varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.3.2014 klo 13:45 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2013.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta 1,00
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 31.3.2014 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2014.

Yhtiökokous vahvisti Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja
valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi
Christer Gardellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Wilson Nélio Brumer, Ozey K.
Horton Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
100 000 euroa, varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
60 000 euroa ja jäsenille 48 000 euroa vuodessa. Tämän lisäksi niille
hallituksen jäsenille joiden kotipaikka on Pohjoismaissa maksetaan
kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille, joiden kotipaikka on
muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille joiden kotipaikka
on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta niistä kokouksista, joihin he
osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Yhtiökokous päätti, että
palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen
päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n
osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että
hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2014 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa
palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset, jotka koskivat hallituksen
valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja
erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 9.4.2014 alkaen yhtiön internet-
sivuilla osoitteessa www.metso.com/fi .

Metso on johtava teollisuuden prosesseja tehostavien laite- ja
palveluratkaisujen toimittaja asiakkailleen kaivos-, maarakennus- sekä öljy- ja
kaasualalla. Keskitymme tarjoamaan entistä älykkäämpiä ratkaisuja, jotka
edistävät kestävää kehitystä ja kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu
NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Metso toimii noin 16 000 ammattilaisen voimin 50
maassa. Expect results.
www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240

Metso Oyj

Harri Nikunen
talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com