Metson varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metson varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Metso Oyj:n pörssitiedote 27.3.2015 klo 15:25 paikallista aikaa

Metso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous
vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014.

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta 1,05
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 31.3.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2015. Lisäksi hallitus valtuutettiin
päättämään ylimääräisen osingon maksamisesta. Tällaisen osingon määrä olisi
enintään 0,40 euroa per osake ja valtuutus voitaisiin käyttää mikäli Metson
Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan myynti Valmet Oyj:lle toteutuu.

Yhtiökokous vahvisti Metso Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja
valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Mikael Liliuksen ja varapuheenjohtajaksi
Christer Gardellin. Hallituksen jäseninä jatkavat Wilson Nélio Brumer, Ozey K.
Horton Jr., Lars Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä. Hallituksen jäsenten
toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
110 000 euroa, varapuheenjohtajalle 62 000 euroa ja jäsenille 50 000 euroa
vuodessa sekä hallituksen jäsenistä valittavalle tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle 15 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 5 000
euron lisäpalkkio.  Tämän lisäksi niille hallituksen jäsenille joiden kotipaikka
on Pohjoismaissa maksetaan kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta, ja jäsenille,
joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille
jäsenille joiden kotipaikka on Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta
niistä kokouksista, joihin he osallistuvat mukaan lukien valiokuntien kokoukset.
Yhtiökokous päätti, että palkkion saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen
tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä
vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä,
kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2015 on julkistettu.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa
palkkio tarkastusvaliokunnan hyväksymän laskun mukaisesti.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, joka koski hallituksen
valtuuttamista päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa 10.4.2015 alkaen yhtiön internet-
sivuilla osoitteessa www.metso.com/fi.
Metso on johtava prosessitehokkuuden toimittaja asiakkailleen kaivos-, öljy- ja
kaasu- sekä kivenmurskausalalla. Mineraalienkäsittelyssä sekä virtauksensäädössä
käytettävät Metson laite- ja palveluratkaisut parantavat prosessien
käytettävyyttä ja luotettavuutta ja edistävät kestävää kehitystä ja
kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna
2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan
noin 16 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasiainjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3240
Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com