Metson nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja hallituspalkkioiksi

Metso Oyj:n pörssitiedote 11.1.2013 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n yhtiökokouksen asettama nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 28.3.2013, että
hallituksen jäsenten lukumäärä on kahdeksan.

Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan
uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Viinanen, Mikael von Frenckell,
Christer Gardell, Ozey K. Horton, Jr., Erkki Pehu-Lehtonen, Pia Rudengren ja
Eeva Sipilä. Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotetaan valittavan Jukka Viinanen
ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckell.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan
Mikael Lilius.

Mikael Lilius, diplomiekonomi, s. 1949, on Wärstilä Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja (2011 alkaen, hallituksen jäsen 2010 alkaen), Huhtamäki Oyj:n
hallituksen puheenjohtaja (2005 alkaen, hallituksen jäsen 1999-2004), ABMEA AB:n
hallituksen puheenjohtaja (2011 alkaen) sekä Aker Solutions A/S:n hallituksen
jäsen (2009 alkaen) ja Evli Pankki Oyj:n hallituksen jäsen (2010 alkaen).
Mikael Lilius on ollut Fortum Oyj:n toimitusjohtaja 2000-2009, Gambro AB:n
toimitusjohtaja 1998-2000, Incentive AB:n toimitusjohtaja 1991-1998, KF Industri
AB:n (Nordico) toimitusjohtaja 1989-1991 ja toiminut eri johtotehtävissä
Huhtamäki Oyj:ssä 1981-1989 kuten vuosina 1986-1989  Huhtamäen
pakkausliiketoiminta-alueen toimitusjohtajana.

Hallituspalkkioita koskeva ehdotus

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuoden 2014
varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi valittaville
hallituksen jäsenille maksettaisiin seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen
puheenjohtajalle 100 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 60 000 euroa ja kullekin hallituksen
jäsenelle 48 000 euroa. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että niille
hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan
kokouspalkkiona 700 euroa kokoukselta ja jäsenille, joiden kotipaikka on muualla
Euroopassa 1 400 euroa kokoukselta ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on
Euroopan ulkopuolella 2 800 euroa kokoukselta mukaan lukien hallituksen
valiokuntien kokoukset. Yhtiökokouksen nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkion
saannin edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen
päätökseen perustuen hankkia 40 %:lla kiinteästä vuosipalkkiostaan Metso Oyj:n
osakkeita markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan ja että
hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus ajalta
1.1.-31.3.2013 on julkistettu.

Metson hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin julkaistavaan
yhtiökokouskutsuun.

Henkilöstön hallintoedustus

Nimitystoimikunta toteaa, että myös tulevana hallituskautena Metson henkilöstön
edustaja osallistuu asiantuntijana Metso Oyj:n hallituksen kokouksiin yritysten
hallinnosta annetun lain mukaisin rajoituksin. Uusi hallitus kutsuu henkilöstön
edustajan asiantuntijajäsenekseen järjestäytymiskokouksessaan yhtiökokouksen
jälkeen.

Nimitystoimikunta

Metson yhtiökokouksen asettaman nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimi Kari
Järvinen (toimitusjohtaja, Solidium Oy) ja jäseninä Lars Förberg (Managing
Partner, Cevian Capital), Harri Sailas (toimitusjohtaja, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja Matti Vuoria (toimitusjohtaja, Keskinäinen
Työeläkevakuutusyhtiö Varma). Metso Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Jukka
Viinanen toimi nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Expect
results.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antaa:

Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso, puh. 020 484 3240

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com