Metson hallitus päätti johdon suoriteperusteisten osakepalkkio-ohjelmien suoritusmittauksesta suunnitellun osittaisjakautumisen ja Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistymisen johdosta

Metso Oyj:n pörssitiedote 10.6.2020 klo 16:40 paikallista aikaa

Metson hallitus on päättänyt suoritusmittauksesta seuraavissa Metson ylimmälle johdolle suunnatuissa suoriteperusteisissa osakepalkkio-ohjelmissa: PSP 2018–2020 ja PSP 2019-2021.

Suoritusmittauksen ajankohdan perusteena on Metson osittaisjakautuminen ja Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistyminen, jonka täytäntöönpanon odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan 30.6.2020. Järjestelyn täytäntöönpano on ehdollinen ja edellyttää kaikkien lakisääteisten ja muiden hyväksyntien saamista, mukaan lukien kilpailuviranomaisten hyväksynnät. Nyt tiedotettava suoritusmittausta koskeva päätös tulee voimaan yhdistymisen toteutuessa.

PSP 2018–2020 -ohjelman alkamisesta tiedotettiin 14.12.2017 ja PSP 2019-2021 -ohjelman alkamisesta 6.2.2019. Koko suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisesta tiedotettiin alun perin 10.12.2014.

PSP 2018–2020 -ohjelman suoritustavoitteita ei suoritusmittauksen perusteella saavutettu eikä tämän ohjelman perusteella makseta palkkioita. PSP 2019-2021 -ohjelman suoritustavoitteet saavutettiin osittain ja ohjelman perusteella maksetaan palkkiona yhteensä 111 166 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä). Osakepalkkiot maksetaan ohjelman ehtojen mukaisesti ohjelman koko kolmivuotisen jakson päätyttyä keväällä 2022.  

Yllä mainitut suoriteperusteiset osakepalkkio-ohjelmat sekä muut Metson meneillään olevat osakepohjaiset pitkän aikavälin kannustinohjelmat, käsittäen viivästetyt osakepalkkio-ohjelmat (DSUP 2018–2020 ja DSUP 2019–2021), rajoitetut osakepalkkio-ohjelmat (RSP 2018–2020 ja RSP 2019–2021) sekä toimitusjohtajalle suunnatun lisäosakekohjelman (MSP 2018–2021), siirtyvät Metso Outotec Oyj:n palvelukseen siirtyvien avainhenkilöiden osalta Metso Outotec Oyj:lle kun yhdistyminen tulee voimaan.

Siltä osin kuin yllä mainituissa ohjelmissa PSP 2018–2020 ja PSP 2019-2021 sekä DSUP 2018–2020 ja DSUP 2019–2021 on osallistujina myös avainhenkilöitä, jotka jatkavat Metson osittaisjakautumisen jälkeen nykyisen yhtiön eli tulevan Neles Oyj:n palveluksessa, näiden avainhenkilöiden osalta kyseiset ohjelmat jatkuvat Neles Oyj:n osakepohjaisina pitkän aikavälin kannustinohjelmina.

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. +358 20 484 3253

Metso Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fitwitter.com/metsogroup