Metson hallitus on päättänyt jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Metson hallitus on päättänyt jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää

Metson hallitus on päättänyt jatkaa johdon pitkän aikavälin kannustinjärjestelmää                    

Metso Oyj:n pörssitiedote 17.12.2015 klo 15:00  paikallista aikaa

Metson hallitus on päättänyt jatkaa ylimmälle johdolle suunnattua pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmää.Järjestelmä perustuu suoriteperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään (PSP). Lisäksi hallitus päätti jatkaa kannustinjärjestelmää täydentävää, erityistilanteita varten suunniteltua ehdollista osakepalkkiojärjestelmää (RSP).

Tämän pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa omistajien ja johdon tavoitteet Metson arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johto Metsoon tarjoamalla heille kilpailukykyinen pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä yhtiössä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista, joissa kaikissa on kolmen vuoden pituinen ansaintajakso. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Hallituksen päätöksen mukaisesti PSP 2016-2018 alkaa vuoden 2016 alussa ja sen perusteella mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2019, jos hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

PSP 2016 - 2018 ohjelmaan sovellettava ansaintatavoite on Metson osakkeen kokonaistuoton kehitys (TSR, total shareholder return) kalenterivuosien 2016 - 2018 aikana. PSP 2016-2018 -ohjelmaan voi kuulua enintään 100 henkilöä ja sen perusteella suoritettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enintään 460 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista osakepalkkio-ohjelmista. Kukin ohjelma muodostuu kolmen vuoden pituisesta rajoitusjaksosta, jonka jälkeen yksittäisen ohjelman alussa allokoidut osakepalkkiot maksetaan osallistujille edellyttäen, että heidän työsuhteensa Metsoon jatkuu palkkioiden maksamiseen saakka. Kunkin uuden ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä päätöstä. Hallituksen päätöksen mukaisesti RSP 2016 alkaa vuoden 2016 alussa ja siitä ansaitut palkkiot maksetaan keväällä 2019.

Palkkioina maksettavien osakkeiden kokonaismäärä on RSP 2016 ohjelmassa enintään 40 000 osaketta (bruttomäärä ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Muita ehtoja

Metso soveltaa osakeomistussuositusta konsernin johtoryhmän jäseniin. Tämän suosituksen mukaan johtoryhmän jäsenten tulee pitää omistuksessaan vähintään viisikymmentä prosenttia yllä mainituista osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan palkkio-osakkeista (laskettuna soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämisen jälkeen saadusta netto-osakemäärästä), kunnes henkilön osakeomistus Metsossa vastaa hänen vuotuisen kiinteän bruttopalkkansa määrää.

Yllä kuvatuilla osakepalkkiojärjestelmillä ei ole laimentavaa vaikutusta, sillä niiden yhteydessä ei lasketa liikkeelle uusia osakkeita.

Metso on maailman johtava kaivos- ja kivenmurskausalan sekä virtauksensäätö-liiketoiminnan teollisuusyritys. Tietotaitomme, asiantuntijamme ja edistykselliset ratkaisumme tuovat kestävää tehokkuuden ja kannattavuuden parannusta asiakkaidemme liiketoimintoihin.

Turvallisuus on meille ykkösasia. Tuotevalikoimamme koostuu kaivos- ja maarakennusalan laitteista ja järjestelmistä sekä teollisuusventtiileistä ja venttiiliohjaimista. Ratkaisumme perustuvat vuosikymmenien kuluessa kertyneeseen prosessiosaamiseen ja mittavaan palveluvalikoimaan. Niitä tukevat maailmanlaajuinen, yli 90 huoltokeskuksen verkostomme, tuhannet palveluammattilaisemme ja laaja logistiikkaverkostomme.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2014 Metson liikevaihto oli 3,7 miljardia euroa.  Metso palvelee asiakkaitaan noin 13 000 ammattilaisen voimin yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com/fi, www.twitter.com/metsogroup 

Lisätietoja antaa:

Merja Kamppari, henkilöstöjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3119  

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso Oyj

Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com