Metso toimittaa biomassakattilalaitoksen Belgiaan

Metso Oyj:n yhtiötiedote 5.1.2010 klo 13:00

Metso toimittaa biomassavoimalaitoksen yhdistettyyn lämmön ja sähkön tuotantoon
(CHP) 4Energy Invest S.A.:n tytäryhtiö 4Ham Cogen S.A.:lle Hamin kuntaan Belgian
Limburgin provinssissa. Laitoksen toimittaa Metson ja Wärtsilän yhteisyritys MW
Power Oy. Laitoksen automaatiojärjestelmän toimittaa Metson
Automaatio-liiketoimintalinja. Metson osuus asiakkaan investoinnista on noin 30
miljoonaa euroa. Laitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2011 toisella
vuosineljänneksellä. Tilaus sisältyy Energia- ja ympäristöteknologian neljännen
vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Uusi moduulirakenteinen biomassavoimalaitos hyödyntää kerrosleijuteknologiaa, ja
sen pääasiallinen polttoaine on puhdas biomassa. 4HamCogenin uusi voimalaitos
tuottaa noin 8,4 MW sähköä sähkönsiirtoverkkoon ja pystyy tuottamaan jopa 14 MW
lämpöä.

4HamCogenin emoyhtiö 4Energy Invest on belgialainen uusiutuviin
energialähteisiin keskittyvä yritys, joka kehittää ja johtaa pieniä ja
keskikokoisia, biomassaa hyödyntäviä energiantuotantoprojekteja.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 26 500 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>


Lisätietoja lehdistölle antaa:
Pasi Rantonen, tuotelinjajohtaja, MW Power Oy, puh. 040 544 8328

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Marja Kortesalo, sijoittajasuhdepäällikkö, Metso Oyj, puh. +358 20 484 3211

Metso Oyj

Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja

Kati Renvall
viestintäjohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com