Metso Oyj:n jakautuminen rekisteröity kaupparekisteriin

Metso Oyj:n pörssitiedote 31.12.2013 klo 10:20 paikallista aikaa

Metso Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2013 päättämän osittaisjakautumisen
täytäntöönpano on tänään 31.12.2013 rekisteröity kaupparekisteriin.

Metson ylimääräinen yhtiökokous päätti 1.10.2013 hyväksyä osittaisjakautumisen
Metson hallituksen 31.5.2013 allekirjoittaman jakautumissuunnitelman mukaisesti.
Jakautumissuunnitelman mukaan Metso jakautui osittaisjakautumisella siten, että
kaikki Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintoihin liittyvät
varat, velat ja vastuut siirtyivät selvitysmenettelyttä Metsolta Valmet Oyj:lle.
Metson Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio-liiketoiminnat jäivät Metsoon.
Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen Valmet on Metsosta erillinen itsenäinen
julkinen osakeyhtiö.

Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröinnin seurauksena Jukka Viinasen, Mikael
von Frenckellin, Erkki Pehu-Lehtosen ja Pia Rudengrenin hallitusjäsenyys
Metsossa on päättynyt. Metson ylimääräisen yhtiökokouksen 1.10.2013 tekemän
päätöksen mukaisesti Metson hallituksen kokoonpano jakautumisen täytäntöönpanon
rekisteröimisestä alkaen on seuraava: Mikael Lilius puheenjohtaja, Christer
Gardell varapuheenjohtaja ja Ozey K. Horton, Jr., Wilson Nélio Brumer, Lars
Josefsson, Nina Kopola ja Eeva Sipilä. Metson hallituksen uutena puheenjohtajana
Mikael Lilius toimii myös Metson nimitystoimikunnan jäsenenä Jukka Viinasen
toimikauden päätyttyä.

Metson osittaisjakautumisen yhteydessä Metson osakkeenomistajat saivat
jakautumisvastikkeena yhden (1) Valmetin osakkeen jokaista omistamaansa Metson
osaketta kohden. Jakautumisvastiketta ei annettu Metson hallussa oleville omille
osakkeille. Jakautumisvastikkeena annettujen Valmetin osakkeiden lukumäärä oli
siten yhteensä 149 864 619 kappaletta. Jakautumisen täytäntöönpano ei vaikuta
Metson osakkeiden noteeraamiseen NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

Finanssivalvonnan hyväksymä suomenkielinen jakautumisesite ja sen epävirallinen
englanninkielinen käännös ovat 23.9.2013 alkaen olleet saatavilla Metson
verkkosivuilla osoitteessa www.metso.com/jakautuminen.
Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:

Harri Nikunen, talous- ja rahoitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3010

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com